Religieus of politiek conflict?

ducarmeIn de schoot van de Joodse gemeenschap van België heeft het Centraal Joods Consistorie geen enkel statement uitgebracht over het conflict in het Midden-Oosten, laat staan opgeroepen om mee te betogen op de pro-Israël manifestatie. Dat heeft het Forum der Joodse organisaties wel gedaan, maar dat is een v.z.w.die geen steun van de staat geniet, geen takenpakket van de overheid heeft noch onder de bevoegdheid van een ministerie vallen. Het Joods Forum is een privé-initiatief.

Van moslimkant heeft de Belgische Moslimexecutieve (de tegenhanger van het Centraal Joods Consistorie) zich echter wel in het debat gemengd door op te roepen om deel te nemen aan een pro-Palestijnse/ anti-Israëlische betoging in Brussel. De moslimexecutieve is een orgaan dat door de overheid gefinancierd wordt en haar opdrachten zijn door de Staat omschreven. Volgens Henegouwse MR-kamerlid Denis Ducarme gaat de executieve haar opdracht te buiten met de oproep. Hij zou dit aankaarten met bevoegd minister van Justitie, Stefaan De Clerck.

Conclusie: Voor de Joodse gemeenschap is dit een politieke zaak, die ook door de politiek moet worden opgelost. De moslimexecutieve wil hier blijkbaar een religieuze zaak van maken. Maar dat wil ook zeggen dat het dan om een conflict gaat van Joden tegen moslims en bijgevolg ook zo in ons land moet worden opgevat. Denis Ducarme vraagt dat de minister de moslimexecutieve dringend op het matje roept.