Update: Hamas wijst bestandvoorstel van Egypte af.

Vannacht heeft Hamas – zoals te verwachten viel –  het voorstel van Egypte tot een staakt het vuren verworpen. Dat was snel!

Hoofdprobleem bleek het sluiten van de smokkeltunnels tussen Gaza en Egypte. Hamas wil die open houden. Via die tunnels worden wapens en munitie aangevoerd en het sluiten ervan zou het einde betekenen van Hamas.

Bron: The Muqata

Israëlische media melden uit Arabische bron, dat Hamas bereid zou zijn het bestand te aanvaarden dat werd voorgesteld door Egypte.

aymantaha
De voorwaarden, die Hamas heeft gesteld voor het aanvaarden van dit bestand, zijn op dit ogenblik nog niet gekend.

Advertentie

Eén van de belangrijkste Hamasleiders, Ayman Taha (afb.), heeft voor vanavond omstreeks 20u00 een persconferentie aangekondigd waarin hij de akkoorden, die bereikt werden in Kaïro, zal toelichten.

Update: Intussen heeft een andere Hamasleider Rafat Nasif verklaard: “Hamas zal niet instemmen om de tunnel operatie, die Gaza verbindt met Egypte, stil te leggen. Wij verwerpen elke poging die ons verzet wil blokkeren, en tevens elke afspraak [tot een bestand] die dat zou willen verhinderen. Zolang de bezetting voortduurt, zolang zal ons verzet ook voortduren.” (ynet)

Het bericht dat Hamas met een eventueel bestand akkoord zou willen gaan, komt hierdoor wel direct op losse schroeven te staan. Ook de VN-resolutie voor een onmiddellijk-staakt-het-vuren maakte melding van die voorwaarde “maatregelen te treffen die moeten beletten dat Palestijnse militanten wapens binnensmokkelen in Gaza.” Het lijkt me dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat Israël ooit zal instemmen met dergelijke voorwaarden, precies omdat zij ook door de VN -raad werden goedgekeurd. Lees ook: VN keurt resolutie goed voor onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

Hoe dan ook er beweegt wat binnen de top van Hamas, ook al lijken ze het [weer]`niet eens te zijn met elkaar. Best dat ze eerst intern wat duidelijkheid brengen… meer nieuws later.

Bron: Ynet Report: Hamas agrees to ceasefire in Gaza (Hamas aanvaardt bestand in Gaza)

Lees ook: Egypt to Hamas: Sign truce or risk collapse of Gaza regime (Egypte tegen Hamas: “Onderteken het bestand of riskeer dat het Gazaregime uiteen spat”)