Bestand in Gaza

Update: Sinds vrijdag heeft het IDF eenzijdig een gevechtspauze ingelast in de Gazastrook. Het Israëlisch kabinet zal zich zaterdagavond  uitspreken over het Egyptisch voorstel tot een eenzijdig staakt-het-vuren en naar wordt verwacht tevens haar goedkeuring geven tot het terugtrekken van het IDF uit de Gazastrook. Egypte en Israël zijn het daarover nagenoeg eens geworden en zullen samen de kwestie Gaza bekijken zonder daarin Hamas te betrekken noch te raadplegen.

Het is voor alle betrokken partijen duidelijk geworden dat Hamas door haar onafgebroken reeks raketbeschietingen op burgerdoelwitten in Zuid-Israël zich volledig buiten spel – en buiten elk akkoord!- heeft geplaatst. M.a.w.: elk akkoord dat in de nabije toekomst zal worden afgesloten zal er altijd één ZONDER Hamas zijn. Ook deze zaterdagochtend gaat Hamas gewoon verder met raketaanvallen op onschuldige burgerdoelwitten in Z-Israël. Reeds een tiental raketten werden afgevuurd waarvan één raket om 10u22 (Belg. tijd) een synagoge raakte in het westelijk deel van de Negevwoestijn. Gelukkig was de synagoge op dat ogenblik verlaten.

Egypte bekijkt op dit ogenblik om in de nabije toekomst een bijeenkomst te beleggen tussen Israëlisch Eerste Minister Ehud Olmert, Egyptisch President Hosni Moebarak en de Palestijnse President Mahmoud Abbas waarbij de krijtlijnen voor een duurzaam bestand verder worden uitgetekend. Het feit dat Mahmoud Abbas als gesprekspartner door Israël wordt geaccepteerd en de facto als de enige werkelijke vertegenwoordiger van de ganse Palestijnse bevolking in het overleg wordt betrokken, geeft ook aan dat het 2-Statenplan als enige relevante oplossing voor het M-O conflict opnieuw een stap dichterbij is gekomen.

tunnel4Heikel punt waren (en zijn nog steeds) de smokkeltunnels tussen Gaza en Egypte, dè aanvoerlijnen van raketonderdelen en munitie voor de terreurgroepen Hamas, Islamitische Jihad en anderen. Zie ook: Sleutel tot het conflict: smokkeltunnels tussen Gaza en Egypte

Advertentie

Vrijdag ondertekenden de Verenigde Staten en Israël over die beruchte smokkeltunnels een akkoord, zo deelden Israëlisch Minister van Defensie Tzipi Livni en Amerikaans Minister Condoleezza Rice aan de pers mee. Internationale experts zullen helpen om de wapensmokkeltunnels in Rafah met de grens van Egypte op te sporen en te dynamiteren.

De deal omvat ook maatregelen die de wapensmokkel tussen Iran en Gaza moeten verhinderen. Er zullen ondermeer patrouilleboten de smokkelroutes in de Perzische Golf controleren alsook smokkelroutes te land in de naburige staten helpen opsporen en oprollen.

Hamas-leider Khaled Meshaal (links) naast Ramadan Shallah van Islamitische Jihad op de conferentie in Doha
Hamas-leider Khaled Meshaal (links) naast Ramadan Shallah van Islamitische Jihad op de conferentie in Doha

Hamas zal de voorwaarden die Israël stelt voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook (blijven) verwerpen, ” verklaarde de leider in ballingschap van de Palestijnse islamitische beweging gisteren vrijdag bij de opening van een Arabische top in Doha (Egypte) waaraan zowel Hamas als de Islamitische Jihad deelnamen. Zie ook: Hamas wijst bestandvoorstel van Egypte af

Hamas wordt als gevolg van haar onverzettelijke en totaal compromisloze houding, helemaal buiten dit akkoord gelaten. Vermits herhaaldelijk gebleken is dat met deze terreurgroep in het verleden nooit geen enkel [duurzaam] bestand mogelijk is geweest. De [militaire] drooglegging van Hamas zou op korte termijn wel eens het einde van deze beruchte terreurgroep kunnen betekenen. Hopelijk komt er nu eindelijk een einde aan de gijzeling van het Palestijnse burgerbevolking in Gaza door Hamas en kan het beginnen aan de wederopbouw van het land.