Belgische katholieke commissie noemt negationistische bisschop ‘erger dan een leugenaar’

williamsonIn een schrijven laat Hendrik Hoet, de voorzitter van de Belgische Katholieke Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom weten zich aan te sluiten tegen wat hij noemt de ’terechte protesten’ tegen de beëindiging van de ex-communicatie van de notoire negationistisch bischop Richard Williamson. De paus heeft de excommunicatie van vier bisschoppen die in 1988 door de van Rome afgescheiden traditionalistische bisschop Marcel Lefebvre tot bisschop werden gewijd ongedaan gemaakt.

Bericht van de Katholieke Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom

De paus heeft de excommunicatie van vier bisschoppen die in 1988 door de van Rome afgescheiden traditionalistische bisschop Marcel Lefebvre tot bisschop werden gewijd ongedaan gemaakt. De maatregel betekent niet dat de betrokkenen noch de Pius X Broederschap waartoe zij behoren gerehabiliteerd werden.

Tegen deze maatregel wordt van Joodse zijde terecht gereageerd – o.m. bij monde van Rabbijn David Rosen, voorzitter van het International Jewish Committee on Interreligious Consultations – omdat een van de vier bisschoppen, met name de Engelsman Mgr. Richard Williamson, werkzaam in Winona (Minnesota, USA), bekend staat als een notoir negationist i.v.m. de Jodenmoord en de gaskamers van de nazi’s.

Zowel het Vaticaan, bij monde van de directeur van de persdienst, Rev. Federico Lombardi, als de algemene overste van de Pius X Broederschap, de Zwitser Mgr. Bernard Fellay, distantieerden zich ondertussen van de uitspraken van bisschop Williamson. De woordvoerder van Kardinaal Danneels verklaarde van zijn kant dat de negationistische uitspraken van Williamson totaal onaanvaardbaar zijn en getuigen van gebrek aan intelligentie.

Advertentie

De Nationale Katholieke Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom sluit zich aan bij deze protesten en wil ingaan op de diepere gronden van het probleem.

De Pius X Broederschap zou beloofd hebben de kerkelijke leer en het primaatschap van de paus te zullen erkennen. Tegelijk stelt Mgr. Fellay dat de Broederschap nog reserves heeft met betrekking tot de leer en de hervormingen van Vaticanum II. De besluiten en beleidslijnen van het Tweede Vaticaans Concilie zijn wezensnoodzakelijk voor het leven en het voortbestaan van de Rooms-katholieke Kerk in deze tijd. Daartoe behoort ook de verklaring Nostra Aetate 4, waarin de Kerk elke vorm van Jodenhaat en antisemitisme veroordeelt als in strijd met de menselijke waardigheid en het christelijke geloof. Wie de Holocaust negeert of minimaliseert, zondigt niet alleen tegen de historische waarheid, maar tegelijk tegen het geweten van de Kerk en de christelijke gemeenschap. Hij is meer dan een leugenaar.

Het zo moeizaam heropgebouwde vertrouwen van onze Joodse gesprekspartners in de Rooms-katholieke Kerk werd opnieuw beschaamd.

Hendrik Hoet
Voorzitter Belgische Katholieke Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom