Opinie: Wereld moet druk uitoefenen op Netanyahoe en Lieberman

Joods Actueel zegt al langer dat gefundeerde kritiek op Israël geen enkel probleem is, integendeel, zoals het moet in een democratisch stelsel, is oppositie ook essentieel. Al te veek mensen denken dat Joods Actueel onvoorwaardelijk achter elke Israëlische beslissing staat. Fout! Het enige waar wij onvoorwaardelijk achter staan is het bestaansrecht van de Joodse staat. Om de daad bij het woord te zetten brengen we hierbij een tekst van onze hoofdredacteur, die de regering Netanyahoe kritisch benadert, en oproept om druk te zetten op de toekomstige coalitie.

Netanyahoe
Netanyahoe

De Likoedpartij van Benyamin Netanyahoe en Ysraël Beitenoe van Avigdor Lieberman bereikten onlangs een coalitieakkoord. Volgens het akkoord krijgt Lieberman ogenschijnlijk de post van Buitenlandse Zaken. De Palestijnen mogen wel zelfbestuur hebben, aldus Netanyahoe, maar geen onafhankelijke staat worden omdat dit de veiligheid van Israël in het gedrang zou brengen.

Daar ben ik het niet mee eens. Feit is dat Israël thans gebieden heeft, denk aan Oost-Jeruzalem, waar honderdduizenden Arabieren en bijna geen Joden wonen. Is het dan niet beter om die gebieden af te staan aan een toekomstige Palestijnse staat? Want net zoals de Joden recht hebben om een eigen toekomst uit te bouwen, moeten de Palestijnen de zelfde kansen krijgen. “Twee staten, voor twee volkeren”, zoals Ariel Sharon stelde.

De explosieve situatie waarin we ons nu bevinden werd inderdaad mede gecreëerd door de fouten van de Arabische landen, dat valt niet te ontkennen. Toen Israël na de zesdaagse oorlog het veroverd grondgebied wenste terug te geven in ruil voor vrede, kreeg het de deksel op de neus. Denk maar aan de Khartoum conferentie van 1967 waarbij het Israëlisch vredesoffer resoluut werd verworpen. Maar het probleem is, dat een de facto bezetting van deze gebieden, hoe gerechtvaardigd dat ook was 40 jaar geleden, na een tijdje een eigen leven gaat leiden. En in deze ongezonde situatie is Israël nu verzeild geraakt.

Natuurlijk is het aspect van veiligheid voor Israël primordiaal. Om dat te verwezenlijken zal het Westen, de VS voorop, zich garant moeten stellen voor de veiligheid van de Joodse staat, opdat extremistische elementen als Al Qaeda en Iran de nieuwe Palestijnse staat niet als springplank gebruiken voor aanvallen op zijn Joodse buur. Ik ben ervan overtuigd dat indien Israël akkoord gaat met de creatie van een Palestijnse staat, het van het Westen een bondgenootschap kan afdwingen (misschien zelfs lidmaatschap van de Navo) die stelt dat indien het wordt aangevallen, dat beschouwd wordt als een aanval op heel de Navo.

Advertentie

Conclusie: Gezien de huidige situatie moet een Palestijnse staat er komen, liefst zo snel mogelijk. De Amerikaanse regering moet dan ook druk op de ketel blijven houden opdat de visie van Sharon, Olmert en Livni realiteit zal worden, namelijk: Een Palestijnse staat zonder dat die de idee van Israël – een nationaal thuisland voor het Joodse volk, een democratische staat en een veilige staat – in gevaar brengt.

Michael Freilich
Hoofdredacteur