Reacties op toespraak John Kerry over Israëlisch-Palestijns conflict

Woensdagmiddag heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry een toelichting gegeven op het door de Verenigde Staten niet blokkeren van VN-Veiligheidsraadresolutie 2334. Halverwege de avond volgde een resolute afwijzing daarvan door premier Benjamin Netanyahu.

In zijn verhandeling ging Kerry uitgebreid in op de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict en het vredesproces, maar kwam hij er niet toe de religieuze wortel van het conflict te benoemen. Ook negeerde hij de weigering van het Palestijnse leiderschap om eerdere, vergaande, Israëlische vredesaanbiedingen te aanvaarden en een soevereine Joodse staat daadwerkelijk te accepteren.

Kerry gaf in zijn toespraak van ruim een uur eerst kritiek op de Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas, maar het merendeel van zijn betoog was een litanie over het handelen van de Israëlische regering. De PA maakt zich volgens hem systematisch schuldig aan ophitsing tot en de verheerlijking van geweld tegen Israël. De Israëlische regering echter, heeft volgens Kerry met het op grote schaal voor Joden bouwen van woningen in gebieden die de Palestijnen voor een eigen staat claimen, het stichten van een levensvatbare Palestijnse staat inmiddels vrijwel onmogelijk gemaakt. En daarmee “de toekomst” in gevaar gebracht.

Reactie Netanyahu
In een officiële reactie betitelde premier Netanyahu het door Kerry focussen op de nederzettingen als “obsessief” en stelde hij dat Kerry de wortel van het probleem negeerde. De toespraak van Kerry was volgens de premier bijna net zo partijdig tegen Israël als de door hem naar voren geschoven VN-resolutie. “Ruim een uur lang redeneerde Kerry obsessief over nederzettingen maar raakte hij nauwelijks aan de wortel van het conflict: de Palestijnse weigering een Joodse staat binnen wat voor grenzen dan ook te aanvaarden.” Later zei de premier nog: “Israeli’s hoeven over het belang van vrede niet door buitenlandse leiders de les te worden gelezen”. Netanyahu verklaarde uit te zien naar samenwerking met de aankomende regering-Trump, “teneinde de schade van de resolutie te beperken en hem uiteindelijk te laten intrekken”.

De Israëlische oppositieleider Izak Herzog (Zionistische Unie) twitterde echer: “John Kerry is altijd een grote vriend van Israel geweest en zal dat altijd zijn. Zijn toespraak geeft uitdrukking aan waarachtige zorgen over het welzijn en de toekomst van Israel”.

Advertentie

Amerikaanse reacties

Aankomend president Donald Trump twitterde dat de regering Obama Israël met respectloze minachting had behandeld. Hij riep Israël op sterk te blijven tijdens de drie weken die Obama nog in functie is. Ook vooraanstaande Democraten en Republikeinen spraken zich in harde bewoordingen uit tegen de handelswijze van de regering Obama.

John Kerry kreeg op zijn toespraak ook felle kritiek van partijgenoten. Zo deed de Democratische senator voor New York, Chuck Schumer, kort na de toespraak een spottende verklaring uitgaan waarin hij zijn partijgenoot nog eens herinnerde aan de gevolgen van een eerdere Israelische concessie aan de Palestijnen: “Alhoewel minister Kerry in zijn speech Gaza noemde, lijkt hij de geschiedenis van de [Joodse] nederzettingen in Gaza te hebben vergeten, waar de Israelische regering kolonisten dwong zich uit alle nederzettingen terug te trekken en de Palestijnen daarop antwoordden met het vanuit Gaza afschieten van raketten op Israel. Dat is iets wat Israeli’s van alle politieke kleuren zich nog levendig herinneren.”

Ook de vooraanstaande Joods-Amerikaanse jurist Alan Dershowitz, een verklaard voorstander van de tweestatenoplossing, deed een duit in het zakje. Hij wees er onder andere op dat Kerry wel het Palestijns-Arabische vluchtelingenvraagstuk noemde, maar niet het Joodse. Tijdens en na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 werden meer Joden uit Arabische landen verdreven dan Palestijnse Arabieren uit gebieden die nu onderdeel van Israel uitmaken.

Ook over de juridische status van de in 1967 door Israel veroverde gebieden las Dershowitz Kerry de les: “Jordanië veroverde die historisch Joodse gebieden in 1948, toen alle omringende Arabische landen de nieuwe Joodse natie aanvielen in een poging die te vernietigen. Toen Jordanië Israel opnieuw aanviel, in 1967, heroverde Israel deze gebieden en stond Joden toe ernaar terug te keren. Dat is geen illegale bezetting. Dat is een bevrijding. Door geen onderscheid te maken tussen het uitbouwen van nederzettingen diep in de West Bank en het terugveroveren van historisch Joodse gebieden in het hart van Jeruzalem, maakte Kerry dezelfde fundamentele fout die in de Veiligheidsraadresolutie werd gemaakt”, aldus Dershowitz.

Bron: cidi.nl

 

Advertentie