Wanneer seculiere geneeskunde botst met joods geloof

Vooral de laatste decennia gaan de medische wetenschappen met rasse schreden vooruit. De media fungeren als klankbord voor de spectaculairste ontwikkelingen: met de regelmaat van een klok haalt een doorbraak in een of ander geneeskundig gebied de krantenkoppen. Vaak gaat het weliswaar ‘enkel’ om experimenteel onderzoek, en zijn concrete toepassingen op de mens soms veraf, maar een hele reeks verwezenlijkingen – technologische spitsvondigheden en microscopische manipulaties – werden met succes op grote schaal omgezet in de dagelijkse medische praktijk.

Een opiniestuk door Dr. Henri Jakubowicz.

hartGenetische testen, draagmoederschap, embryonale stamcellen, klonering, pre-implantatiediagnose, allemaal vernieuwende technieken die door hun revolutionaire karakter ook morele vragen doen rijzen, voer voor raadgevende bio-ethische comités. Hierin doen vaak hun zeg zowel artsen, filosofen, politici, juristen, alsook superspecialisten, de zogenaamd ethici. Hun advies bepaalt in grote mate het beleid gevoerd door de verantwoordelijke instantie, meestal een ziekenhuis of, overkoepelend, de overheid.

In deze gewichtige aangelegenheden, vaak handelend over leven en dood, profileert het religieuze jodendom zich uiteraard ook. Soms correleert het oordeel van orthodoxe rabbijnen met de seculiere visie of met deze van een andere godsdienst, soms ook niet. Wie denkt dat het Jodendom – uit een oerconservatisme, eigen aan elke godsdienst – steevast de strengste, de verbiedende toer opgaat, komt bedrogen uit. In tal van essentiële domeinen (embryonale stamcellen, klonering, verkoop van organen,…) onderscheidt de rabbijnse visie zich door haar toegeeflijk karakter, verrassenderwijs. Centraal in de Joodse gedachtegang – deze die de uiteindelijke positionering telkenmale bepaalt – is de haast absolute waarde toegekend aan het menselijk leven, aan elke fractie ervan. Deze prioritaire bekommernis leidt nu eens naar deze zeer inschikkelijk lijkende oordelen, dan weer naar een onverzettelijke houding, die soms botst met de seculiere waarden. Het volgende verhaal illustreert dit laatste.

… lees de rest van dit artikel in de volgende editie van Joods Actueel magazine.
Abonneren kan hier: abonneren