Visteelt in de Negev-woestijn Een nieuwe Israëlische uitvinding

vis-handHet mag dan paradoxaal lijken om vissen te kweken midden in de woestijn maar het is iets dat volkomen normaal is in Israël, of tenminste toch in de kibbutz Mashabbe Sade.

Israëlische wetenschappers hebben enige tijd geleden de mogelijke bruikbaarheid vastgesteld van zout grondwater. Dit water, geput uit enkele honderden meter diepte, blijkt perfect bruikbaar voor de kweek van warmwatervissen. Het geothermisch water is bijna zo zout als zeewater, maar niet vervuild en heeft een ideale temperatuur van 37°C.

“Iemand overtuigen van de overlevingskansen van dit project was niet eenvoudig” aldus professor Appelbaum van het Jacob Blaustein Instituut voor Woestijnonderzoek van de universiteit van Ben-Gourion in de Negev. Hij is de voortrekker op het terrein van de “woestijnaquacultuur” sinds het einde van de jaren ’80. De productie van voedsel in het woestijngebied biedt grote mogelijkheden. Ook al omdat elke vorm van bedreiging door landbezetting hier ontbreekt en ook omdat de kansen die op deze manier aan de lokale bevolking geboden worden niet te versmaden zijn.

Aangezien water zeldzaam en kostbaar is in Israël, moest aan de landbouwers bewezen worden dat het water voor de viskweek vervolgens ook voor irrigatie van gewassen bruikbaar was volgens het ‘dubbel gebruikssysteem’. Het overschot aan organische stoffen die de visteelt als resultaat heeft kan tevens dienen voor de bemesting.

Sindsdien wordt het gerecycleerde water van de bassins gebruikt om de olijf-, bessen-, dadel- en rupsklaverteelt in de Negev woestijn en Arava te bevloeien. Dit systeem van meervoudig gebruik van water is een voorbeeldmodel vooral voor landen waar droogte heerst en die hierdoor moeilijkheden ondervinden bij voedselvoorziening. Onze planeet bestaat voor 40% uit woestijnachtige gebieden en juist de volkeren die deze gebieden bewonen behoren vaak tot de armsten ter wereld.

Advertentie

De Israëlische wetenschappers werken nu al samen met Tanzania, India, Australië en China om de Israëlische “woestijnaquacultuur” ook in die gebieden te ontwikkelen.