CD&V eist ontslag Govaerts, minister van onderwijs Smet reageert

De Vlaamse kranten staan vandaag bol van de artikels over het Truiense gemeenteraadslid Govaerts die gisteren negationistische uitspraken herhaalde. CD&V eist ondertussen het ontslag van Govaerts uit de gemeenteraad.

Campagneposter uit 2006 toen Govaerts nog bij het VB zat. Volgens Govaerts deelt haar dochter, links op de foto, dezelfde mening

Minister van onderwijs Pascal Smet reageerde aan Joods Actueel als volgt op de uitlatingen van Marleen Beckers-Govaerts: “Dergelijke uitspraken zijn niet alleen onaanvaardbaar, ze zijn ook strafbaar. Ik ga ervan uit dat de nodige juridische stappen zullen worden ondernomen. Ik wil in deze context graag wijzen op de nieuwe grensoverschrijdende eindtermen die vanaf 1 september 2010 in het secundair onderwijs werden ingevoerd. Binnen de context ‘Socio-culturele samenleving’ wordt daarin vastgelegd dat alle leerlingen die afstuderen aan secundaire scholen ‘in staat moeten zijn om lessen te trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie’. Deze nieuwe vakoverschrijdende eindtermen leggen vast dat vanuit onderwijs herinnerings- en vredeseducatie ondersteund moet worden.”