Joël Rubinfeld wordt vice voorzitter van de Parti Populaire

Joël Rubinfeld wordt vice voorzitter van de Personen Partij/ Parti Populaire, zo verklaarde Rubinfeld zelf aan Joods Actueel. Enkele weken geleden nam Rubinfeld ontslag als voorzitter van het Joods Coordinatie Comité in Brussel. Daarvoor stond hij 10 jaar aan het hoofd van zijn marketingbedrijf

De Parti Populaire werd niet zo lang geleden opgericht door advocaat Mischael Modrikamen. Vanavond zal Modrikamen het nieuws ook officieel aankondigen tijdens een bijeenkomst in Upigny (Namen). Vice president Rubinfeld wordt ook als verantwoordelijke voor de communicatie aangesteld.

Joël Rubinfeld, toen als voorzitter van het CCOJB

De nieuwe vice-voorzitter liet weten dat hij met deze aanstelling terug “in zijn eigenlijke job” beland is. Met zijn intrede in de PP komt Rubinfeld terecht in het rechtse spectrum van de politiek. Hij maakt er ook geen geheim van dat hij eerst benaderd werd door een andere politieke partij. Op de vraag of het om de MR gaat geeft hij alvast geen ontkennend antwoord.

Rubinfeld zegt het grootste belang te hechten aan de openbare orde en aan de veiligheid van de burgers. Nog volgens hem moet de rechtspraak zijn juiste betekenis weervinden. “De twintigste eeuw was de eeuw van de mensenrechten, maar vergeet niet dat bij rechten ook plichten horen, dat is een belangrijk ethisch punt.”

Op de vraag “en wat dan met de aanklacht tegen Modrikamen wegens vermeende financiële wandaden”?  laat Rubinfeld geen twijfel bestaan:” Komaan zeg, de politieke geschiedenis leert ons al langer dan vandaag dat de opkomst van een nieuwe partij voor sommigen zeer onwenselijk is en blijkbaar is dan alles toegelaten om die onderuit te halen.”