Joods Actueel juni 2010 – nu in de winkel


Inhoud:
Woord vooraf, opinie M. Freilich

BINNENLAND
Roof Thorarollen in Antwerpse synagoge
Nieuws binnenland
Jacques Wenger verlaat Shomre Hadas
Lezersbrieven
Joods luik Museum aan de Stroom
Toelichting verkiezingen
Pisars Kaddisj-symfonie in deSingel
Culturele agenda
Familieberichten & Overpeinzingen

ISRAEL EN BUITENLAND
Hoofdpunten Gaza-flottielje
Legitimiteit zeeblokkade
Free Shalit, André Gantman
Flottielje manipuleert, Jef Lambrecht
Interview met schrijver Leon De Winter
Nieuws Israël
Broederlijk Delen en Israëlbashen
Geen uniformiteit in uniform?
Afikim voor kinderen in moeilijkheden
De snelweg naar Modi’in, Savasorda
Een bezoek aan Sderot
Shavei Israel helpt verloren Poolse Joden

GELOOF & CULTUUR
Ontwikkeling Jodendom deel II
Ritueel slachten, rabbijn Evers
Filmfestival van Cannes
Knutselen & kookrubriek