Lezersbrief aan GVA: “A.u.b. trap niet in de val!”

Waarde redactie:

Ik lees vandaag op pagina negentien van uw krant een paginagroot stuk met als titel ‘Gaza in wurggreep’. U schrijft : ‘Hulporganisaties beweren dat Palestijnen bewust worden uitgehongerd’, maar alles wordt voorgesteld als zijnde vaststaande feiten – omdat u deze hulporganisaties blijkbaar vertrouwt – en zo zal dat ook door uw lezers worden gepercipieerd.

In de schreeuwerige hysterie van het artikel wordt Israël als ‘het grote kwaad’ en de Palestijnen als ‘arme slachtoffers’ voorgesteld. Een van uw bronnen, Amnesty International, kan echter absoluut niet onpartijdig worden genoemd. Zie bijvoorbeeld dit artikel. Ook de VN – steeds meer op de hand van de islamitische landen – is geen onpartijdig orgaan in deze ideologische strijd.

Een woordvoerder van de Palestijnse Autoriteit zegt zelf dat “… er trouwens geen sprake is van een humanitaire crisis in Gaza. De Palestijnse Autoriteit stuurt zelf ook hulpgoederen via de voorziene Israëlische grensovergangen.”

Cijfers over hulpgoederen kan u overigens ook op het Internet vinden, dan zult u zien dat er 15.000 ton per week wordt ingevoerd. En dat het in Gaza lang niet altijd zo verschrikkelijk is als altijd en overal wordt voorgesteld, blijkt bijvoorbeeld uit deze fotoreeks: http://mr-bison.livejournal.com/200769.html

Advertentie

De staat Israël heeft één van de moeilijkste opdrachten in de geschiedenis: balanceren tussen de veiligheid van zijn eigen burgers en de rechten van Palestijnen, met wie het westen disproportioneel obsessief bezig is, en die bovendien al 60 jaar door hun eigen elite in de steek worden gelaten en door fundamentalistische islamitische organisaties en de Arabisch-islamitische landen worden geslachtofferd, om bewust de westerse media – zoals uw krant – te bespelen en mee te laten werken aan de vernietiging van de enige democratie in het Midden-Oosten: Israël.

Alstublief, trap niet in die val.

Sam van Rooy