PP van Modrikamen naar 9% in Brussel

In Brussel doet de nieuwe partij van Mischaël Modrikamen, de Parti Populaire/Personenpartij,  het volgens de peilingen bijzonder goed. Volgens de peilingen zou de partij met 9% van de stemmen met gemak de verkiezingsdrempel halen. In haar campagne stelt de PP dat Brussel 20% van de rijkdom in dit land genereert maar dat ondertussen een kwart van de Brusselaars in armoede leeft.

Modrikamen werd vooral bekend als advocaat van de kleine aandeelhouder in de zaak Fortis, en is fier op zijn Joodse afkomst.

Hij zei in een interview met TV-Brussel dat de belastingen op de lage en middeninkomens omlaag moeten om de koopkracht van de minder begoede Brusselaar te versterken en daarmee de economie aan te zwengelen.

Nog twee bijzonderheden in de campagne van Modrikamen zijn het afschaffen van de subsidies aan wat hij omschrijft als “nep”-vzw’s en een flinke afslanking van de Brusselse gewestregering. De partij wil dat drie regeringsleden en 54 parlementsleden de bons krijgen. Verder wil de PP dat Brussel ontvoogd wordt en dat dient zich te vertalen in het overhevelen van bevoegdheid over onderwijs, cultuur en toerismebeleid naar het Brusselse gewest.

Het afslanken van de Brusselse gewestregering/parlement  is blijkbaar vooral voor de Vlaamse Brusselaars bedoeld want deze Vlaamse Brusselaars hoeven volgens de Personenpartij niet langer een aantal gewaarborgde zitjes te krijgen in het Brussels parlement.