Reactie Buitenlandse Zaken op incident bij de VN

Naar aanleiding van het verhaal “UN Watch hekelt dubbele standaarden Belgische voorzitter mensenrechtenraad” heeft Buitenlandse Zaken  aan Joods Actueel verklaard dat “oproepen tot haat niet aanvaardbaar zijn”. De uitspraken van Syrië in de Mensenrechtenraad zijn “inderdaad bedenkelijk” en “komen niet overeen met de gewenste toon” die ons land zelf hanteert in die raad.

“De voorzitter van de Raad Mensenrechten kan een spreker terechtwijzen wanneer deze beledigende uitspraken doet over individuele personen. Oproepen tot haat of agressie zijn evenmin aanvaardbaar.
Ambassadeur Van Meeuwen heeft in het verleden niet geaarzeld op deze basis sprekers terecht te wijzen in zeer uiteenlopende geografische en thematische agendapunten. Dit is en blijft uiteraard een moeilijke evenwichtsoefening. De Syrische interventie waar U naar verwijst is inderdaad bedenkelijk en komt niet overeen met de toon en inhoud die we als Belgische delegatie in de Mensenrechtenraad zelf hanteren en wenselijk achten. Ik noteer in elk geval dat ook de Israëlische delegatie het niet nuttig heeft geoordeeld in dit geval gebruik te maken van zijn recht op antwoord op de Syrische interventie”.

Verklaring Bart Ouvry, woordvoerder Buitenlande Zaken

Een woordvoerder van de Ambassade van Israël bij de VN in Genève is het met deze uitleg helemaal niet mee eens en zegt in een reactie aan Joods Actueel dat de Israëlische afvaardiging wel het recht heeft maar niet moet reageren op dergelijke uitlatingen: “We hebben inderdaad het recht om tussen te komen maar niet de verplichting om op dergelijke lage antisemitische uitlatingen te reageren, hiervoor zouden we ons enkel verlagen naar het Syrisch niveau. Dat geldt echter niet voor de voorzitter van de Raad die wel de taak heeft om te reageren als er ontoelaatbare statements verkondigd worden”.

Ook UN Watch zegt aan Joods Actueel geen genoegen te nemen met de uitspraak van Vanackere. Ondertussen heeft woordvoerder Neuer in de vergadering van de mensenrechtenraad gisteren (9 juni 2010) aangedrongen op een veroordeling van de Syrische uitspraken. Voorzitter Van Meeuwen ging daar echter niet op in en gaf geen enkele reactie.

UN Watch blijft verbolgen over de dubbele standaard van Van Meeuwen: “Wij hopen dat voorzitter Van Meeuwen zich gaat uitspreken niet alleen als de VN wordt bekritiseerd maar ook als er ontoelaatbare antisemitische uitspraken worden gemaakt waar hij de leiding heeft over de debatten”, aldus Hillel Neuer in een reactie aan Joods Actueel.

Advertentie

Joods Actueel heeft contact opgenomen met dhr. Van Meeuwen, zodra wij een reactie krijgen van hem, plaatsen we die op onze website.

Bekijk hier de reactie van UN Watch gisteren in Genève: