AEL Nederland veroordeeld in beroep voor Holocaustcartoon

CIDI.NL –  De Arnhemse rechtbank heeft de AEL in hoger beroep beboet wegens het op haar website plaatsen van een kwetsende cartoon die de Holocaust bagatelliseert. De boete bedraagt 2500 euro, waarvan 1500 voorwaardelijk. Hopelijk zorgt dit laatste ervoor dat herhaling voorkomen wordt. CIDI vindt het verheugend dat de AEL veroordeeld is. Van meet af aan heeft het CIDI gesteld dat de woede van de AEL over de Mohammedcartoons op geen enkele wijze mag resulteren in beledigende uitlatingen over Joden. Het is evident dat deze cartoon geen andere bedoeling had dan onnodig grievend te zijn over Joden.

De AEL had betoogd dat deze cartoon ‘slechts’ was geplaatst om een discussie op gang te brengen over de zgn. Deense Mohammedcartoons. Dat zou duidelijk zijn geworden aan een bijschrift. Volgens de AEL was hij daarom niet beledigend. In eerste instantie had de meervoudige strafkamer in Utrecht dit argument geaccepteerd en de AEL vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie ging hier echter tegen in beroep, onder meer omdat de cartoon ook zonder het bijschrift in kwestie was getoond. Bovendien was er geen enkele reden om Joden te beledigen uit ergernis over een cartoon waarmee zij niets te maken hadden.

De Arnhemse rechtbank stelde in de toelichting op het vonnis in hoger beroep, dat donderdag bekend werd, echter voorop dat ‘de louter subjectieve intentie van verdachte niet beslissend is. Als bepaalde uitlatingen in hun context moeten worden beschouwd, dan moet die context voor derden kenbaar zijn en moet naar objectieve maatstaven de context zodanig zijn, dat het beledigende karakter van de betreffende uitlating wegvalt’.

Advertentie

Aan die twee voorwaarden heeft de AEL volgens het hof niet voldaan. De cartoon is ook zonder begeleidende tekst op internet geplaatst. Bovendien dient rekening te worden gehouden met ‘gebruikers die door het enkele kennisnemen van de cartoon dermate geschokt zijn, dat zij niet verder kennis willen nemen van het door verdachte uitgedragen gedachtengoed’.

De cartoon was bovendien zonder meer ‘onnodig grievend’, oordeelde het hof.

CIDI vindt het verheugend dat de AEL veroordeeld is. Van meet af aan heeft het CIDI gesteld dat de woede van de AEL over de Mohammedcartoons op geen enkele wijze mag resulteren in beledigende uitlatingen over Joden. Het is evident dat deze cartoon geen andere bedoeling had dan onnodig grievend te zijn over Joden.