Communiqué Coördinatiecomité v.d. Joodse Organisaties van België

Brussel, 3 september 2010 – Het CCOJB is geschokt door de uitspraken gisteren gedaan op de VRT door Europees Commissaris Karel De Gucht.
In een vraag over de hervatting van de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen te Washington, verliet Dhr De Gucht zich in scherpe kritiek op de “Amerikaanse Joodse Lobby” eerder dan het belang van deze besprekingen juist te onderstrepen.  Hierbij repte hij namelijk met geen woord over het Moslimradicalisme.  Alsof dit nog niet volstond, permetteerde hij zich de Joden, of ze nu religieus of vrijzinnig zijn, te kwalificeren als “personen waarmee niet kan gediscuteerd worden” omdat ze volgens zijn zeggen “beweren altijd gelijk te hebben”.
Op een moment dat Europa zich dringend zou moeten scharen achter zijn humanitaire waarden hoorden we van een “Senior European Official” niets anders dan een platvloers antisemitisch discours.
Het CCOJB vraagt dus om een dringende bijeenkomst van de toezichtscel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, teneinde de meest gepaste reactie uit te werken tegen deze kwetsende uitspraken vanwege Dhr De Gucht aan het adres van de Joodse Gemeenschap. Het CCOJB rekent op enige steun en bijtreding vanwege de democratische instellingen en partijen opdat dergelijke uitspraken in de toekomst simpelweg onaanvaardbaar zouden zijn.
Maurice Sosnowski, Voorzitter CCOJB