Nuttige links ‘Joodse organisaties van België’

Meer info nodig over de Joodse gemeenschap? Neem contact op met:

Religieuze zaken
Joodse gemeente Shomre Hadas
www.shomre-hadas.be

Beheerders van de Hollandse- en de Van den Nestlei synagoge
Joodse gemeente Shomre Hadas
www.shomre-hadas.be

Bezoeken aan de Joodse buurt en gidsen
Antwerpen Averechts  http://www.antwerpenaverechts.be

Advertentie

Synagogebezoek ( + uitleg over jodendom)
Naftuli Pollak – naftuli_p@hotmail.com

Gids voor een wandeling door de Joodse buurt
(academisch niveau)
prof. Frans L. Van den Brande
email: fransvandenbrande@skynet.be

Politieke vragen
Forum der Joodse Organisaties (Vlaanderen)
www.fjo.be

Holocaust en WOII

Joods Museum Deportatie en Verzet
www.cicb.be

Lessen Jodendom in het Nederlands
Zowel informatief als wie bekering tot het Jodendom overweegt
Prof. Rabbijn Ahron Daum
Beheerst in woord en schrift: Hebreeuws, Engels, Nederlands, Duits en Frans
Taallessen in Hebreeuws, Joodse Studies en voorbereiding tot bekering tot het Jodendom volgens de Halacha
Vast: 03 218 6556 – Mobiel: 0486 520 330 – mail: daum@telenet.be website www.bestjewishstudies.com

Lessen Jodendom (academisch)
Instituut van Joode Studies van de Universiteit Antwerpen
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*IJS

Culturele initiatieven en samenwerkingsprojecten bespreken/ voorstellen
B’nai Brith
0478 449 264 (mevr. Schumer)

Joodse kunst en cultuur

Joods Museum van België
Miniemenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63
http://www.new.mjb-jmb.org/index.php?lang=dutch

Liefdadigheidsinstelling en sociale hulp
De Koninklijke Centrale
www.centrale.be

Advertentie

Godsdienst (federaal niveau)
Joodse Consistorie van België
http://www.jewishcom.be/


Een uitgebreide lijst met meer dan 50 organisaties in ons land

http://www.jewishcom.be/wordpress/nl/category/jclinks/