Joods forum verbolgen over gang van zaken in amnestiedebat

Het fort van Breendonk

Het Forum der Joodse Organisaties reageert verbolgen op het nieuws dat het amnestiedebat door de Senaat groen licht kreeg om te worden besproken in het parlement, en verspreidde volgend persbericht:

Zijn er nog taboes?

 
Met ontzetting lazen wij dat de uitermate pijnlijke discussie rond de kwijtschelding van incivieken uit de Tweede Wereldoorlog, door de Senaat  in overweging mag worden genomen.

Deze beslissing is voor ons, samen met eenieder die begaan is met burgerzin en met de democratische fundamentele waarden van de rechtstaat, een onbespreekbaar onderwerp.

Het betekent de schending van de rechtspraak en zal het geloof in het gerecht ondermijnen en verloochenen. Het zou eveneens een slag in het gezicht betekenen van de overlevenden en de nabestaanden en de herinnering aan de slachtoffers besmeuren.

Bijna dagelijks spreekt men over herinneringseducatie: wat heeft deze nog voor opvoedkundige waarde als de lessen uit het verleden vervagen, als de uitspraken van rechtswege na 60 jaar teniet worden gedaan, als personen die hun spijt hebben geuit op eenzelfde lijn komen te staan met diegenen die nog steeds hardnekkig in hun daden blijven geloven?

Advertentie

De facto zijn er haast geen incivieken meer in leven: dit voorstel bewijst dus eens te meer dat het hier enkel en alleen gaat over het willen doorbreken van een taboe, wat de democratische waarden van ons land in gevaar zou brengen.

Bepaalde politieke partijen vinden dat binnen de wetgevende macht alles bespreekbaar moet zijn: hoe zou men reageren als het voorstel tot in overweging nemen op de agenda wordt geplaatst dat ons land een volledige immigratiestop invoert en al de mensen “zonder papieren” manu militari gewoon het land worden uitgezet? De algemene verontwaardiging zou niet lang op zich laten wachten!

Hoe zou men reageren als de vervroegde vrijlating van Dutroux in overweging zou worden genomen? Alleen al de voorwaardelijke vrijlating van zijn medeplichtige echtgenote doet genoeg stof opwaaien. Dit zijn slechts ondenkbare voorbeelden: voor ons echter valt de bespreking van amnestie zeker in even slechte aarde en blijft onbespreekbaar.