Europees beraad over verbod op ritueel slachten

Actiegroep tegen verbod op koosjer slachten

Eerder berichtte Joods Actueel reeds uitgebreid over het dreigende wetsvoorstel om koosjer slachten in Nederland te verbieden. (zie hier) Verschillende Joodse organisaties ontmoetten elkaar afgelopen woensdag om na te gaan hoe men politiek en wettelijk kan optreden tegen dergelijke voorstellen. Gevreesd wordt dat andere Europese landen het voorbeeld zullen volgen van Nederland.

De maatregel is er eigenlijk eentje die vooral de moslimslacht viseert omdat die veel vaker misloopt en ook door niet erkende slachters kan worden uitgevoerd.

Het overleg kwam er op initiatief van het Europese Joodse Congres (EJC). Afgevaardigden van de Britse Sjechita-organisatie, vooraanstaande leden van de Nederlandse Joodse gemeenschap en een delegatie van de Europese Conferentie van Rabbijnen waren aanwezig. Ook Albert Guigui, opperrabbijn van Brussel woonde de samenkomst bij.

Er werd besloten juridisch verzet aan te tekenen en politiek te lobbyen bij de Nederlandse leden van de Eerste Kamer. Verder wordt gezocht naar onafhankelijke experts die kunnen aantonen dat de koosjer slachten minstens even humaan is als andere vormen van slacht.

“Het charter van de fundamentele rechten van de Europese Unie is overduidelijk inzake de bescherming van religieuze vrijheid,”, aldus Albert Guigui.

Advertentie

Moshe Kantor, voorzitter van het EJC verklaarde: “Indien deze wet (het verbod op koosjer slachten, nvdr.) gestemd wordt zal dit niet voor zomaar wat hinder zorgen voor de Joden in Nederland, het kan het Joodse leven in gans Europa beknotten. We moeten deze dreiging ernstig nemen.”