In Memoriam, dr. Roger Rapaport z”l (1940-2011)

Na het tragische overlijden van Roger Rappaport op 70-jarige leeftijd blijven Antwerpenaren van diverse levensbeschouwingen verweesd en hulpeloos achter. Na een slepende ziekte die hij met veel moed heeft gedragen, liet deze rechtschapen man het leven en gaf zijn ziel terug aan de Almachtige.

Familieman dr. Roger Rappaport

Roger Rappaport wordt geboren in het Franse Toulouse op 4 december 1940 als jongste van vier kinderen. Na de oorlog vestigt de familie Rappaport zich met hun dochter en drie zonen in Antwerpen. De familie, hoewel niet praktiserend, is zich zeer bewust van haar Joods zijn en stuurt haar kroost naar de Tachkemoni school, waar Roger tot aan zijn 18de een volwaardige profane en Joodse opvoeding geniet. Van jongs af aan ontwikkelt hij een liefde voor muziek en maakt hij deel uit van het koor van de Romi Goldmuntz-synagoge aan de Van den Nestlei.
Gedreven door een immense liefde voor zijn medemens, besluit de jonge Roger om huisarts te worden. Zijn drang om mensen te helpen mede met zijn passie voor direct intermenselijk contact vormen de motivatie voor zijn beroepskeuze. Financieel hebben zijn ouders het niet breed, waardoor de jongeman zich genoodzaakt ziet een baantje als leveringschauffeur voor de zaak van zijn oudere broer aan te nemen, om zo de dure artsenopleiding te kunnen bekostigen.

Beginjaren
In 1964, trouwt Roger met Nicole Mancaux, dochter van een befaamd bonthandelaar. De twee hebben elkaar in de Joodse jeugdbeweging Beitar leren kennen, toen Roger groepsleider was en Nicole in zijn groep zat. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: Valérie in 1969, Manu in 1971, gevolgd door Muriel in 1973. Gedurende de eerste drie jaar van zijn huwelijk werkt de dokter in spe voor het Belgische Rode Kruis,

Dit was slechts een kort stuk uit het artikel in Joods Actueel van deze maand. In dat artikel wordt over 4 blz. verteld over het leven, de carriere en de rol die dr. Rapapport speelde in het leven van tal van zijn patienten. Joods Actueel is verkrijgbaar in de krantenwinkel in de Joodse buurt van Antwerpen of per post via abonnement.