Reactie van burgemeester Janssens en Bart De Wever


Joods Actueel kreeg een reactie van zowel burgemeester Patrick Janssens als Bart De Wever op de open brief waarover wij eerder berichtten (zie hier). Een open brief kaartte de boycotacties tegen producten uit Israël aan en de implicaties daarvan voor de mensen die koosjere producten nuttigen.

Geachte ‘Sinjoor’

Bedankt om me uw bezorgdheid te laten weten over de aangekondigde actie aan de Delhaize-vestiging op de Plantin en Moretuslei waarbij opgeroepen wordt om bepaalde producten uit Israël te boycotten. Ik begrijp uw bezorgdheid. Het is wellicht ook de bezorgdheid van een deel van de Joodse gemeenschap in Antwerpen.

Ik wil inderdaad niet dat conflicten van elders in Antwerpen worden geïmporteerd. Daarom maak ik er ook een regel van mij als burgemeester niet uit te spreken over situaties die zich buiten Antwerpen afspelen. Anderzijds ben ik best bereid me uit te spreken over moeilijke kwesties in Antwerpen. In dat verband verwijst u zelf naar de excuses die ik uitsprak over de manier waarop het Antwerpse stadsbestuur zich tijdens WO II opstelde ten overstaan van de razzia’s waarbij Joodse Antwerpenaars werden opgepakt. Sommige politici vonden mijn excuses gratuit maar ik blijf er voor 100% achter staan.

U vraagt me op basis van het bovenstaande maatregelen te nemen tegen actievoerders die Israëlische producten willen boycotten. U zal het met mij eens zijn dat de vrijheid van meningsuiting een grote – en zeldzame – verworvenheid is van onze democratische samenleving. Zolang men hierbij de wet niet overtreedt (onder andere door racistische uitlatingen) moet ik dit als burgemeester toelaten. U noch ik willen leven in een stad waar de burgemeester beslist welke standpunten mogen verkondigd worden.

Advertentie

De actie waar u naar verwijst is aangevraagd en zal enkel toegestaan worden indien blijkt dat ze niet verder gaat dan het uitoefenen van vrije meningsuiting. Indien het de bedoeling is mensen fysiek te beletten winkels te betreden of producten te kopen, of indien racistische slogans zouden gebruikt worden, zal de actie niet toegelaten worden. Ook het telkens opnieuw houden van dezelfde actie op dezelfde plaats (bijvoorbeeld voor dezelfde winkel) wordt doorgaans niet toegestaan. Uiteraard zal de politie bij de eventuele manifestatie toezicht houden op het naleven van de voorwaarden.

Ik hoop u alvast hiermee gerust gesteld te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Patrick Janssens

Burgemeester

 
Reactie van Bart De Wever:

Het importeren van internationale conflicten in eigen land is zelden een goed idee. Uiteraard kan men discussiëren en grondig van mening verschillen over het conflict tussen Israël en Palestina. In een democratie staat het ook iedereen vrij om vreedzaam actie te voeren.

Maar als ieder meningsverschil moet leiden tot een handelsboycot, dan zijn we ver van huis. Gaat men dan ook alle Chinese restaurants boycotten omdat men het niet eens is met de Chinese politiek in Tibet? Gaat men alle Turkse winkeliers boycotten omdat men het niet eens is met Turkse politiek tav Koerdistan? Het is beter om meningsverschillen uit te praten terwijl we als Antwerpenaren met respect en in rust en vrede met elkaar samen leven.

Met vriendelijke groet,
Bart De Wever
Voorzitter N-VA
 
 
 
 
 

Advertentie