Joods Actueel schenkt gratis tickets voor Nabucco in Vorst Nationaal aan nieuwe abonnees


Abonneer u op Joods Actueel en ontvang een duoticket categorie 1  voor de voorstelling van de opera Nabucco te Vorst Nationaal op 29 december 2011.

Afgezien van het feit dat het bekende slavenkoor uit Verdi’s opera Nabucco absolute operahit uit de operageschiedenis is, zo bekend en geliefd dat het vaak twee keer achter elkaar wordt uitgevoerd.en dat is bij ons weten de enige uitzondering in de ganse operaliteratuur. Hoe dan ook de opera is met recht en rede over gans de wereld zo geliefd omdat hij je meeneemt doorheen spannende confrontaties en passionele scènes waarin dictatuur en respect voor het individu haaks op elkaar staan.

Het operaverhaal verhaal begint op het ogenblik dat Nabucco op het punt staat om Jeruzalem binnen te trekken. De hogepriester Zacharias heeft echter nog een troef over: de Joden hebben Fenena, de tweede dochter van Nabucco, gegijzeld . Zij is toevertrouwd aan Ismaël, de neef van de Joodse koning. Hij is echter verliefd op Fenema mede omdat zij vroeger zijn leven heeft gered toen hij gevangen was in Babylon. Ismaël is van plan om samen met Fenena te vluchten. Nabucco zelf komt vervolgens in de tempel. Zacharias dreigt Fenena te doden als Nabucco of zijn soldaten de tempel durft te onteren. Ismaël komt tussenbeide en redt Fenena, waardoor hij volgens Zacharias een verrader is. Nabucco, weer herenigd met zijn dochter, geeft alsnog de opdracht om de tempel te verwoesten. Geen wonder dat het in Israël de meest gespeelde opera is.

Omdat deze elementen universeel zijn en van alle tijden, steken Geert Allaert en Frank Van Laecke ‘Nabucco’ in een hedendaags kleedje: de Jodenvervolging tijdens de 2de wereldoorlog. Met deze gedurfde interpretatie beoogt Music Hall hetzelfde effect dat Schindler’s List in de filmwereld teweeg bracht. ‘Nabucco’ wordt uitgevoerd door befaamde nationale en internationale operazangers en een gerenommeerd symfonisch orkest. Het podium in stervorm (!) zal een centrale positie in de arena innemen. Speciale effecten, enscenering, kostuums en belichting zorgen voor een driedimensionaal effect. Alles wordt in het werk gesteld om de bezoeker een zo intens mogelijke ervaring te geven. Het wordt een verrassende en eigentijdse ‘Nabucco’, vernieuwendmaar vol respect voor de oorspronkelijke versie, een voorstelling die aanzet tot nadenken, één om lang van na te genieten en te koesteren.

De meesterlijke opera ‘Nabucco’ van Giuseppe Verdi gaat over de oorlog tussen het Assyrisch-Babylonische Koninkrijk en de Hebreeërs. De librettoschrijver heeft het verhaal van Nabucco ontleend aan de boeken van de profeten Jeremia en Daniel , maar er zijn ook enkele elementen uit het boek Jesaja in deze meesterlijke opera verwerkt. Nabucco is niet alleen één van de meest “Joodse” opera’s allertijden maar zeker ook een van de meest geliefde opera’s. Geen wonder dus dat hij in Israël de meest uitgevoerde opera is.

Advertentie

De Babylonische koning Nabucco, voluit Nabuccodonosor of ook wel Nebukadnezar genoemd, is verreweg het meest bekend door de aan hem gewijde passages in het het boek Daniël. Nabucco kwam in het derde regeringsjaar van koningJojakim van Juda naar Jeruzalem en belegerde de stad en nam veel Joden gevangen, onder wie Daniël (die daarna Beltsazargenoemd werd). Na verscheidene belegeringen verwoestte Nebukadnezar Jeruzalem volledig in 586 voor onze tijdrekening. Nabucco richtte een groot afgodsbeeld op om bij een publieke ceremonie op de vlakte van Dura te aanbidden. Toen drie Joden (met Babylonische namen aangeduid als Sadrach, Mesach en Abednego) weigerden deel te nemen, liet hij hen in een vurige oven werpen. Zij werden beschermd door een engel en kwamen ongedeerd en zelfs zonder de geur van rook weer tevoorschijn,