Baron Georges Schnek te Brussel overleden op 88-jarige leeftijd

Baron Georges Schnek is vandaag (18/3) rond het middaguur na een slepende ziekte overleden in zijn woning te Elsene.  Met het heengaan van Georges Schnek verliest de Joodse Gemeenschap in ons land een bijzonder markante persoonlijkheid die omwille van zijn positieve levenshouding zeer geliefd was zowel  bij Joden als bij niet-Joden.  Baron Schnek werd 88 jaar.

Georges Schnek was professor emeritus scheikunde van de ULB en was destijds docent Joodse geschiedenis aan de ORT scholen.  Schnek kwam als weerstander in actie onder de nazibezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog richtte hij in september 1947 de Unie van Joodse studenten in België op. Hij was erevoorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en bleef actief als voorzitter van het Joods museum van België in Brussel dat tijdens zijn voorzitterschap de Joodse cultuur in onze hoofdstad op de landkaart wist te plaatsen.

In 2001 werd Georges Schnek wegens zijn verdiensten voor het land door koning Albert II in de adelstand verheven.

Reacties

Op de redactie van Joods Actueel liepen reacties binnen naar aanleiding van het overlijden van deze prominente Joodse figuur. De huidige consistorievoorzitter professor dr. Julien Klener die het heengaan van baron Schnek  aan onze redactie meldde spreekt van een groot verlies. “Wat deze man, die al op 18-jarige leeftijd als weerstander uiterst moedig verzet bood aan de nazi’s, voor ons land betekende kan niet genoeg naar waarde geschat worden. Ik denk alleen al maar aan de manier waarop mijn voorganger met grote inzet gedurende 18 jaar invulling gaf aan zijn voorzitterschap van het Consistorie, waardoor zijn werk van  grote invloed bleef  tot op de dag van vandaag” aldus professor Klener.

Advertentie

Eli Ringer, vice-voorzitter van het Forum Der Joodse Organisaties (FJO) noemt het heengaan van Georges Schnek een groot verlies: “Ik had de eer om gedurende tientallen jaren met hem samen te werken. Zijn kracht was de pragmatische manier waarop hij de zaken kon aanpakken en de discretie die hij daarbij aan de dag wist te leggen. Een vriendelijke man die altijd voor iedereen een goed woord in petto had. Het was ook  hij die  in zekere zin eensgezindheid tussen het Brusselse en het Antwerpse Jodendom wist te bereiken; vooral het feit dat hij los van zijn eigen achtergronden welgemeend  de grootste eerbied voor de Joodse traditie betoonde was daaraan niet vreemd”.

Louis Davids, hoofdredacteur van het voormalige  Belgisch Israëlitisch Weekblad en erevoorzitter van Joods Actueel, kende Georges Schnek van nabij  en hij liet optekenen dat met het heengaan van Schnek de Joodse gemeenschap een buitengewoon man verliest wiens leven vooral gekenmerkt werd door zijn uitzonderlijke verdraagzaamheid. “Hij was graag gezien bij alle Joden in ons land ongeacht de strekking waartoe ze behoren en heeft zich met grote overtuigingskracht  altijd ingezet voor de belangen van de gehele Joodse gemeenschap” aldus Louis Davids.

Het CCOJB, de Franstalige Joodse koepelorganisatie,  schrijft in een persbericht naar aanleiding van het overlijden van Georges Schnek dat hij zal herdacht worden als  een man die een zeer belangrijk figuur is geweest voor de Joodse Gemeenschap van België maar ook voor de Universitaire Gemeenschap van de ULB (Université Libre de Bruxelles).  CCOJB-voorzitter dr. Maurice Sosnowki: “Als professor emeritus in de Scheikunde aan de ULB was Georges Schnek één van de lesgevers die hun vak met passie uitoefenden en er naar streefden hun kennis door te geven, maar vooral overal hulp te bieden waar mogelijk.  Deze grote intellectueel was een humanist in hart en nieren, voor wie geen inspanning te veel was op het gebied van de sociale hulp en dit in alle discretie”.

z