Onkelinx geschoffeerd door ultraorthodoxe minister [Update: radio-interview]

Beluister hier: [audio:https://joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2012/05/mfvd.mp3]

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx reageert ontstemd omdat de Israëlische vice-minister van Volksgezondheid haar gisteren weigerde een hand te geven tijdens een conferentie in Genève. Dat heeft de minister zelf bekendgemaakt op haar Facebook account.

“Ik heb propere handen!” liet ze op Facebook weten. “Fundamentalistisch. Een bepaalde opvatting over religie en vrouwen stoort mij hard.”

Yakov Litzman

Hier gaat de minister iets te kort door de bocht. Het is waar dat de 64-jarige vice-minister van Volksgezondheid Ya’acov Litzman politiek actief is in de ultraorthodoxe partij Verenigd Torah Judaisme. Maar het gaat hier niet om een bepaalde opvatting over de vrouw, eerder wel om een opvatting over de omgang tussen de geslachten. En die stelt in het ultraorthodoxe Jodendom een strikte scheiding voor op fysiek vlak tussen man en vrouw buiten het huwelijk.

Advertentie

In deze religieuze denkrichting zal geen enkele man een andere vrouw aanraken en omgekeerd zal geen enkele vrouw een man de hand te reiken. Deze strikte scheiding van de geslachten heeft evenwel niets te maken met een laatdunkende of neerbuigende houding van het ene geslacht op het andere. Een ultra-orthodoxe vrouwelijke politica (bijvoorbeeld Knessitlid Tzvia Greenfeeld) zal dan ook geen hand geven aan een collega mannelijk parlementslid.

Normaal gezien zijn de diensten protocol op de hoogte hiervan en worden de excellenties ingelicht om geen genante momenten als deze te creeëren.

Enkele jaren geleden ontving toenmalig eerste minister Yves Leterme een delegatie kinderen uit het door raketaanvallen geteisterde Sderot. In het gezelschap bevond zich een dame die tot dezelfde geloofsstrekking behoort als de vice-minister van Gezondheid. Zij weigerde zowel onze premier als de mannelijke redactieleden van Joods Actueel de hand te schudden. “Dit is in strijd met mijn geloofsovertuiging”, verklaarde ze, “maar ik begroet je met mijn ganse hart”, voegde ze er ontwapenend aan toe. De premier kon er toen hartelijk om lachen en betuigde zijn respect voor deze vrouw.

opgestoken middenvinger

Sarcastische stemmen dichtbij het Israëlisch parlementslid waren not amused over de uitspraak van Onkelinx dat ze “propere handen had” en verwezen naar een eerder incident waaruit het tegengestelde zou blijken. Enkele maanden geleden was er namelijk commotie ontstaan toen de minister in een RTBF-programma met haar opgestoken middenvinger zwaaide naar Vlaamse collega’s.