Midden-Oostenkenner Jef Lambrecht ziet sombere toekomst voor Arabische wereld

Jef Lambrecht (foto: StampMedia / 11.11.11)

Oud-VRT journalist en Midden-Oostenkenner Jef Lambrecht vertelt in een interview aan de jongerenwebsite StampMedia dat hij de toekomst van de Arabische wereld toch somber inziet.

Met zijn stellingen lijkt Jef Lambrecht duidelijk ook een sneer te geven aan professor Rik Coolsaet van de UGent die de moslimbroeders als een soort islamitische ‘CD&V’ beschouwt.

Het Westen denkt bizar genoeg dat vrije verkiezingen alle problemen oplossen, maar de feiten tonen aan dat die hoop niet gewettigd is. In bijna alle landen winnen de Moslimbroeders de verkiezingen. De Moslimbroederschap is niet een soort van islamitische CD&V. Een scheiding tussen kerk en staat is voor hen niet aan de orde. Hun motto is: ‘Islam is de oplossing.’ Ze zoeken voor alle problemen oplossingen in de Koran, de Hadith en het hele corpus van religieuze teksten.

Jef Lambrecht

Ook de zogenaamde experts (Coolsaet o.a., maar hij is niet alleen) hebben het volgens Lambrecht aan het foute eind als het over Al-Qaeda gaat:

Advertentie

De media verspreidde toen een euforische boodschap maar ik heb die euforie nooit gedeeld. Ik heb nooit geloofd dat de landen in de Arabische wereld van vandaag op morgen zouden veranderen van een autoritaire dictatuur naar een liberale democratie. Ik was het ook niet eens met de experts die verklaarden dat Al-Qaeda door de revoluties was uitgespeeld. Ik geloof eerder het omgekeerde. Al-Qaeda is alleen maar sterker uit de strijd gekomen. Dat is ook gebleken bij de plundering van het Libische wapenarsenaal en de gebiedsuitbreiding in Mali en Jemen.

Jef Lambrecht

Je kan het volledig artikel lezen op de website van StampMedia.