Vlaamse kinderen leren Israëlische soldaten van boten gooien

Toen een zestal schepen eind mei tevergeefs poogde om de Israëlische zeeblokkade te doorbreken, kwamen daarbij negen islamistische militanten om het leven. In België haalde Griet Deknopper het nieuws met haar aanwezigheid op die Gazavloot. Deknopper is nu druk in de weer met het inzamelen van gelden voor haar nieuwe deelname aan een volgende poging om met een vloot Gaza te bereiken.

Om dit initiatief bekendheid te geven, was Deknopper ook aanwezig tijdens de laatste editie van de Gentse Feesten, waar ze een stand van het GAPP (Gentse Actie Platform Palestina) bemande. Wie dacht dat enkel Hamas Palestijnse kinderen geweld tegen Israëli’s inprent, heeft het mis, nu ook Griet Deknopper dezelfde pedagogische activiteiten ontplooit. De nare bezigheden van mevrouw Deknopper worden nauwkeurig beschreven in een artikel op de website van MO*-magazine.

De MO*-auteur prijst Deknopper omwille van de grote vindingrijkheid waarmee ze kleine kinderen benaderde tijdens de Gentse Feesten. Wij citeren: “Griet kwam echter met een nog leuker en interactief voorstel: een aquarium met bootjes en soldaatjes. Zo kregen we uiteindelijk een leuk watertafereel, waar je meteen de Gazavloot in kon zien. Voorbijgangers konden met muntstukken de soldaten van de bootjes kegelen. Dat vond het jonge publiek de moeite waard, maar ook ouderen mikten graag met hun geld naar de soldaten. Aanvankelijk trokken we de aandacht door af en toe zelf wat muntstukken te mikken (best leuk!), maar toen Pol een megafoon haalde, was het succes volledig”. Dat mevrouw Deknopper met deze actie de ware aard van haar missie én haar minder vredelievende karakter onthult, vormt voor MO* zo te zien geen enkel probleem.

De beschamende activiteit waarbij de zogeheten vredesactiviste Deknopper kleine kinderen initieert in een gewelddadig spel, is verwerpelijk. Het voorval is een zoveelste smet op het blazoen van de Gentse Feesten en op die van de NGO’s die het morbide spel van Deknopper toejuichen.

Advertentie

‘Die Endlösung’ volgens AEL
Griet Deknopper, die samen met Inge Neefs in de VRT-berichtgeving over het Gaza-incident, als een soort bedeesd chiromeisjesachtig duo werd opgevoerd, is in werkelijkheid een doorwinterde anti-Israëlactiviste. Ze is in de dertig en was werkzaam aan de Erasmushogeschool, waar ze tot voor kort was aangesteld als coördinator voor de opleiding van Islamleerkrachten met een BSO- of TSO-achtergrond, die grote taalachterstanden hadden opgelopen.

Harchaoui (links) met Khalid Soufiani op de foto

Om de speciale Islamopleiding te promoten, spendeerde Deknopper haar tijd ondermeer aan het bezoeken van moskeeën in het Brusselse. Deknopper kon na haar vorige Gazatrip nog voorwenden uit humanitaire overwegingen te handelen, een stelling die Midden-Oostenspecialist Jef Lambrecht tijdens het programma Phara als uiterst naïef afdeed, maar kan die humanitaire redenen beslist niet langer als dekmantel gebruiken. Op 3 juni al werd immers de nieuwe botenactie, waaraan Deknopper en Neefs willen deelnemen, door de Marokkaanse (mede)organisator Khalid Soufiani aangekondigd.

Khalid Soufiani is voorzitter van de Nationale Pan-Arabische Raad, een organisatie in Libanon, waarvan niemand minder dan Hezbollahkopstuk Hassan Nasrallah deel van uitmaakt. En de groep onderhoudt ook banden met Vlaamse anti-Israëlactivisten zoals de Vlaamse AEL-leider Ibrahim Harchaoui die besprekingen voert met Khalid Soufiani. AEL’er Harchaoui is assertief als het op zijn intenties omtrent Israël aankomt en stelt publiekelijk dat er binnen zijn kringen een debat woedt over de ‘finale oplossing’ (let op de woordkeuze!) van het Midden-Oostenconflict. Voor de AEL’er is een tweestatenoplossing onmogelijk wegens ongewenst. Er zijn volgens hem maar twee keuzes, het is “La valise ou le cerceuil” (vertrekken of vermoord worden). Dit moeten we mijnheer Harchaoui inderdaad nageven hij spreekt geen halve waarheden als het over zijn werkelijke wensen gaat, want hij schrijft verder onomwonden: “Het elimineren van het zionistisch project staat voor ons centraal en niet het construeren van een Palestijnse staat”.

Op enig vermoeden van onschuld kunnen Deknopper en Neefs in geen enkel geval meer rekenen: de informatie is te bekend, de connecties tussen deze ‘Belgium to Gaza’-missie en Hezbollah liggen open en bloot op tafel en de werkelijke bedoelingen werden door Harchaoui glashelder beschreven in zijn betoog voor de Unie van Arabische Studenten in Europa.