Begroting 2013: ook Israël moet bezuinigen

Minister van Financiën Yuval Steinitz en de voorzitter van de afdeling voor economische planning, Gal Herschkovitz, hebben de nieuwe staatsbegroting voor volgend jaar voorgelegd aan premier Netanyahu.

In dit plan zijn nieuwe voorstellen voor economische bezuinigingen opgenomen:
• De inkomstenbelasting voor de middelste schijf wordt verhoogd,
• De BTW gaat met 1% omhoog naar 17%.
• De rijken moeten bovendien een vermogensbelasting van twee procent betalen, als ze meer verdienen dan een miljoen shekel (€ 205.700) per jaar.
• De begroting van de ministeries wordt verlaagd met 10 miljard shekel (2 miljard euro), wat vooral de ministeries van Defensie en Transport betreft.
• De kinderbijslag en de pensioenen zullen worden verminderd.
• Men is van plan om de belasting op brandstof, sigaretten en alcohol te verhogen.
• Ook wil men nu nog geldige fiscale voordelen intrekken.
• Anderzijds blijft de zorg voor voor drie tot vier jarige kinderen verder gratis.
• Belastingverlaging mag alleen worden gebruikt op de onroerend goed markt en de woningbouw.
Steinitz zei dat deze begroting bij uitzondering slechts een een-jarenplan is, want het is in een verkiezingsjaar, en daarbij komt ook de onzekere toekomst van de euro.
Uit de gegevens blijkt ook, dat de ministeries 23 miljard shekel hebben uitgegeven, hoewel het budget slechts mocht worden verruimd tot 13 miljard shekel.
Binnen anderhalve maand moet Netanyahu de begroting voor 2013 bevestigen, waarover echter pas in oktober 2012 in de Knesset wordt gestemd.

Bron: IsraelToday.nl