Nederlandse regering doekt Joodse omroep op

De slagzin van de Joodse Omroep lijkt plots een dubbele bodem te hebben…

Prominente vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland reageren met ongeloof en ontzetting op de kabinetsplannen aldaar om de Joodse Omroep de toegang tot het publieke bestel te ontnemen.

De Joodse Omroep vormt het enige medium waardoor Joden in Nederland deel kunnen  uitmaken van de publieke omroep. Voor het stichten van een omroepvereniging, zoals de KRO of de EO zijn minimaal 50.000 leden nodig. Zoveel Joden zijn er in Nederland helemaal niet, zegt tv-presentator en journalist Frits Barend: “Door tragische ontwikkelingen in de vorige eeuw kan de Joodse gemeenschap nooit de vereiste drempel halen. Kwantiteit mag nooit allesbepalend zijn voor een fatsoenlijke overheid”.

Dayan Raphael Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: “Door dit plan wordt de culturele diversiteit ruw uit de ether gestoten. Dit is zeer slecht voor Nederland.” Ook Het Centraal Joods Overleg, het samenwerkingsverband van de voornaamste Joodse organisaties, is ernstig geschokt door het kabinetsvoornemen. Voorzitter Willem Koster: “Religieuze minderheden worden zo monddood gemaakt en hun maatschappelijke positie ernstig ondergraven”.

“Het is verschrikkelijk dat het kabinet ons uit de publieke omroep dreigt te verwijderen”, aldus Soetendorp. “Zeker voor de Joodse Gemeenschap geldt dat nu opnieuw het gevoel van innerlijke veiligheid wordt aangetast. Want hoe veiliger men zich voelt in de eigen identiteit, des te opener men staat ten opzichte van de gehele samenleving. Het is deze veiligheid die nu dreigt te worden aangetast”, zo stelt de verontruste rabbijn.

VVD-staatssecretaris Dekker heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Joodse Omroep wordt opgeheven. Per 2016 zet hij het budget op nul. Wel vindt hij dat het gedachtegoed van de levensbeschouwelijke omroepen ook in het nieuwe bestel enigszins zichtbaar moet blijven. Volgens rabbijn Awraham Soetendorp komt door het kabinetsbeleid “de nesjomme, de ziel van de Joodse gemeenschap, wederom in de kou te staan”. Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité: “Ik weet uit ervaring hoeveel ons al is afgepakt. Nu dit óók nog?”

Advertentie

Andere religieuze minderheden worden, als het aan het kabinet ligt, binnenkort ook uit het publieke omroepbestel verwijderd.