Meisjes Friedman niet naar jongensschool

cover72
Friedman haalde zelfs de cover van Joods Actueel

In de zaak die Moshe Aryeh Friedman heeft ingespannen tegen de Joodse Yavneschool is vanmorgen uitspraak gedaan in Antwerpen. De rechter oordeelde dat de school de meisjes niet hoeft in te schrijven. De uitspraak kan merkwaardig lijken omdat dezelfde rechter eerder de meisjesschool Benoth Jeruzalem wel verplichtte om de twee zoontjes van Friedman in te schrijven, het ziet er dus naar uit dat de verdediging van de Yavneschool de juiste argumenten gebruikte.

Friedman had de voorbije dagen in de pers reeds aangekondigd dat hij ervoor zou ijveren dat zijn meisjes in de jongensklassen zouden zetelen van de Yavneschool. In haar oordeel stelt de rechter dat een rechtbank in kortgeding niet bevoegd is gezien het ‘permanent’ karakter van de uitspraak. Hij werd tevens veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten ten belope van €1,320.

Ondertussen zitten de twee zoontjes van Friedman nog in de meisjesschool maar ook daar zou mogelijk een eind aan komen. De school is in beroep gegaan tegen de uitspraak die hen verplichtte  op straffe van een dwangsom van 1000 euro per kind per dag de jongetjes in te schrijven. Joods Actueel vernam  dat de Antwerpse procureur de stelling volgt dat een rechter in kortgeding niet bevoegd is om een uitspraak te doen hierover.

Als de rechter de procureur volgt komt er een einde aan de door Friedman beoogde stokerijen. Maar ook het feit dat de afgelopen weken voortdurend nieuwe elementen opdoken waardoor de beginselvastheid van Friedman op losse schroeven komt te staan, zal niet in zijn voordeel pleiten.

Zo voerde hij in Wenen rechtszaken tegen scholen waarbij hij gemengd onderwijs op religieuze grond afwees, het omgekeerde van wat hij in Antwerpen probeert. En tenslotte zal de rechter ook wel opmerken dat de stokebrand zelf de pers optrommelde om de eerste schooldag van zijn zoontjes mee te maken, hetgeen geen uiting was van bezorgdheid voor het welzijn van de kinderen. Uitspraak van de beroeprechter, ten laatste tegen 6 februari.