Joodse Palestina-activist misbruikt titel van Rabbijn

friedman
In een gesprek met Joods Actueel in 2009 zei Friedman dat hij niet meer tegen Israël zal protesteren, niet dus…

Het Joods Consistorie van België, het enig officieel overlegorgaan van de Joodse eredienst met de overheid, laat in een communiqué weten dat de ultraorthodoxe man die zich bij pro-Palestijnse evenementen voorstelt als rabbijn geen enkel officiële aanspraak maakt op deze titel in ons land.

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de officiële vertegenwoordiger van de joodse eredienst in België, verneemt dat dhr. M.A.Friedman, zichzelf publiekelijk voorstelt als rabbijn en soms als opperrabbijn. De voorzitter van het Consistorie laat weten dat dhr. M.A.F Friedman, geen enkele leidinggevende functie uitoefent binnen de religieuze joodse gemeenschap van ons land. Bovendien komt zijn naam nergens voor op de lijst van de officieel erkende opperrabbijnen, rabbijnen en andere bedienaars van de joodse eredienst, en hij dus louter en alleen zijn eigen meningen vertolkt.

Michael Freilich van Joods Actueel heeft een boodschap voor de pers: “Het staat iedereen vrij om een eigen mening te propageren maar als rabbijn spreek je in naam van een hele gemeenschap, wat hier zeker niet het geval is. Ik vraag dan ook met aandrang dat journalisten de zaken niet anders voorstellen dan wat ze zijn”.

“Pseudo-Rabbijn”

Friedman omhelst Ahmadinejad
Friedman omhelst de Iraanse president Ahmadinejad

Het Forum Der Joodse Organisaties in Antwerpen noemt Moshe Friedman op zijn website dan weer een “pseudo-rabbijn” omdat hij op geen enkele manier actief deelneemt aan het joodse religieuze leven.

Advertentie

“Friedman en zijn gezin bezoeken nooit of te nimmer één van de 35 Antwerpse synagogen en worden evenmin gespot in de koosjere winkels van de stad. Dat doet bij velen het vermoeden rijzen dat de man in feite enkel Joods is ‘voor de look’ maar er in werkelijkheid een seculiere levensstijl op nahoudt”, hoor je vaak bij andere orthodoxe joden in Antwerpen.

Enkele weken geleden was Friedman te gast op een anti-Israëlevenement op een vrijdagavond, de joodse sabbat. Hij maakte toen gebruik van een microfoon terwijl orthodoxe Joden geen elektrische handelingen uitvoeren op de sabbat.

Aan de VRT verklaarde Friedman dan weer dat hij een 50-tal Joodse Antwerpenaren kende die “gingen vechten in Israël”. Toen hem gevraagd werd om één naam te noemen kon hij dat niet. Het verbod op liegen is één van de basiswetten van de joodse leer, ook daar lijkt “de rabbijn” grandioos voor gebuisd.