Sterke verkoopstoename koosjer vlees door paardenvleesschandaal in Groot-Brittannië

perfect-aqha-horse
In Groot-Brittannië is er sinds het uitbreken van het paardenvleesschandaal een stormloop op koosjer vlees. Jacky Lipowicz, voorzitter van een vereniging van handelaars in koosjer vlees verklaarde tegen de Britse Jewish Chronicle dat het schandaal het beste is wat de koosjere industrie sedert jaren is overkomen.

Elaine Mann, koosjere slager in Edgware ten noordoosten van Londen bevestigt. Volgens hem is er een merkelijke toename van personen die koosjer rundvlees kopen: “Men zegt dat koosjer vlees duur is, maar nu weet men waarom.”

vlees2De Chronicle weet verder dat de shehita, de rituele Joodse slacht, een uitstekende kwaliteit waarborgt. De dieren worden eerst gecontroleerd door een dierenarts die nagaat of de dieren in goede gezondheid zijn. Een shomer (koosjerheidsbewaker) houdt nauwkeurig een lijst bij van alle geslachte dieren en van de hoeveelheid die aan slagers of vleesverwerkende bedrijven werd bezorgd. Elk stukje vlees wordt ingepakt en van een zegel voorzien. Als het vlees wordt teruggevonden met een gebroken zegel wordt het weggegooid.

Controleurs houden tevens nauwkeurig de hoeveelheden bij die worden verkocht zodat nooit een vreemd dier de voedselketen kan binnengeraken.

Rabbijn Jehudi Brodie, hoofd van het Beth Din in Manchester verklaarde: “Door het bijzonder nauwe toezicht bij alle koosjere handelszaken weten we dat het vlees of de ingrediënten aan onze strenge eisen voldoen.”

Advertentie

Om de klanten gerust te stellen stuurden de toezichthouders van kasjroet (de Joodse spijswetten) een verklaring de wereld in: “Voor de verwerking van koosjere vleesproducten wordt enkel en zonder uitzondering koosjer rundsvlees uit Groot-Brittannië gebruikt en dit onder voortdurend toezicht in het slachthuis.”