Joodse school in Anderlecht sluit schoolpoort

maimonide

De Joodse Maimonidesschool in Anderlecht gaat verhuizen. Het schoolbestuur heeft beslist om de school te lokaliseren naar het zuiden van Brussel. De reden, zo blijkt, is de belabberde financiële toestand van de school, waarbij de schulden zich al jarenlang opstapelen. De verhuis zou tegen 2014 een feit zijn.

Ook hoopt de school om het leerlingenaantal op te krikken met de verhuis naar een zuidelijk stadsdeel, omdat daar de meeste Joodse gezinnen en dus ook potentiële leerlingen. In de media, ook in de buitenlandse pers en op het internet, waren de artikels niet te tellen, waarbij gesteld werd dat de school de poorten sluit omwille van de veiligheidsproblematiek in de buurt. Het schoolbestuur ontkent dit echter ten stelligste en zegt dat de veiligheid van de leerlingen wel aanleiding geeft tot bezorgdheid, maar zeker niet de reden is waarom de school een nieuw onderkomen zoekt.