Nieuwe regeling vervoersbewijzen voor oud-strijders, oorlogsslachtoffers en andere rechthebbenden

mobib

De MIVB heeft beslist dat de Mobib kaart die uitgegeven werd voor de 65-plussers en gebruikt werd door de oorlogsslachtoffers geen recht meer geeft op gratis vervoer vanaf 1 mei. Daarom worden de oorlogsslachtoffers die het recht behouden op gratis vervoer van de MIVB verzocht desgevallend hun Mobib kaart aan te passen in een van de MIVB winkels. U kan dit best doen voor 1 mei aanstaande.

Oud-strijders, oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden kunnen het openbaar vervoer gratis gebruiken (NMBS, MIVB, DE LIJN en TEC). De enige voorwaarde is dat ze een nationaal erkend statuut hebben dat gekoppeld is aan oorlogsfeiten die zich voordeden tijdens de Tweede Wereldoorlog of de oorlog in Korea. Om gratis te reizen, moet u een kaart hebben die de NMBS aflevert. Het betreft een kaart, voorzien van een pasfoto en een valideringsbiljet, die om de tien jaar moet vernieuwd worden. Dit document wordt ook de kaart voor “vaderlandslievende reden” genoemd.

Bent u jonger dan 65, dan geldt de nieuwe “kaart om vaderlandslievende reden” die de NMBS aflevert, als vervoerbewijs op de netwerken van de MIVB, DE LIJN en TEC.