Antwerpenaar Eli Ringer aan het roer van ‘Stichting Jodendom van België’

Eli Ringer
Eli Ringer (foto Donald Woodrow)

Antwerpenaar Eli Ringer wordt de nieuwe voorzitter  van de ‘Stichting Jodendom van België’. Hij is hiermee de opvolger van Roger Lallemand, minister van Staat die eind vorig jaar vroeg om ontheven te worden van zijn taak omwille van gezondheidsredenen. De stichting beheert de Joodse restitutie-gelden in ons land. 
Verrassend is de keuze niet, want Ringer heeft samen met wijlen David Susskind van in het prille begin de onderhandelingen en besprekingen opgevolgd die uiteindelijk geleid hebben tot de vergoeding van beroofde Joodse landgenoten tijdens het naziregime en de overdracht van het resterende kapitaal aan de Stichting.

Naast het beheer van het onaantastbare kapitaal van de Stichting zal de 70-jarige Antwerpenaar de werking van de organisatie bewaken volgens de doelstellingen die in de statuten bepaald worden. Het kapitaal van de Stichting is onschendbaar omdat bij wet bepaald werd dat enkel de interesten voor de werking mogen worden aangewend.

In gesprek met La Libre Belgique (30 mei) laat Eli Ringer weten dat hij het werk van zijn voorganger zal verder zetten maar ook dat hij de bekendheid van de Stichting wil verbreden. Hij ziet bovendien meer heil in het ondersteunen van projecten van instituten en organisaties dan in het ondersteunen van individuele projecten. “Het is mijn wens om de eenheid tussen Joden en niet-Joden te versterken, een eenheid die taal en filosofische overtuigingen voorbijstreeft. Indien er zich problemen stellen, zullen we, als goede Belgen, wel een compromis vinden dat ons verbindt”.

Ringers voornemen kadert perfect in de gefederaliseerde structuur van de organisatie waarin de Franstalige leden de Joodse gemeenschappen uit het Brusselse en Wallonië enerzijds en de Nederlandstalige leden de Joodse gemeenschappen in Antwerpen en Vlaanderen anderzijds, vertegenwoordigen. Maar het tekent ook Ringer als de man die een opmerkelijke werkkracht aan de dag legt met het oog op de belangen van zijn medeburgers. Getuige daarvan ook het feit dat hij in de jaren negentig het Forum der Joodse Organisaties mee oprichtte, ongetwijfeld de meest bekende Joodse organisatie in Vlaanderen.