Kamer neemt belangrijke stap in erkenning Joodse WOII-slachtoffers

Open VLD kamerlid Carina Van Cauter (R) samen met Regina Suchowolski-Sluszny (L)

In de kantoren van het Forum der Joodse Organisaties ontmoet ik Open VLD kamerlid Carina Van Cauter samen met Regina Suchowolski-Sluszny, vicevoorzitter van het Forum en als voormalige voorzitter van het Ondergedoken Kind vooral bekend voor haar onafgebroken strijd voor de rechten van haar Joodse lotgenoten die de oorlog meemaakten. De aanleiding voor deze ontmoeting ligt voor de hand nu er een belangrijke stap werd gezet in de kwestie van de wettelijke voorwaarden waaraan oorlogsslachtoffers moeten voldoen om een herstelpensioen te verkrijgen.

Guido Joris

Een wetsvoorstel van Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter, werd vorige maand in de Kamer goedgekeurd. Zo krijgen alle oorlogsslachtoffers de mogelijkheid om de nodige financiële tegemoetkoming te bekomen.

Sterke vrouwen

Zowel Open VLD’ster Van Cauter als Regina Sluszny weten niet van opgeven. Toen De Standaard een rapport uitbracht van alle zetelende parlementsleden kwam Van Cauter er als numero uno uit. Van Cauter die meer informatie over een ondergedoken kind probeerde te krijgen, kwam zeer snel bij Regina Sluszny terecht. Logisch want zij is ’s lands best geïnformeerde persoon als het over Joodse ondergedoken kinderen gaat. Zo vernam het parlementslid van Sluszny dat zij al decennialang probeert om de onheuse behandeling van Joodse oorlogsslachtoffers recht te zetten. Sluszny, die zelf als kleuter moest onderduiken om aan het nazigeweld te ontkomen, is dan ook net als Van Cauter een echte doorbijter.

Advertentie

Het probleem

“Wie rond het einde van de oorlog geboren was, kon nooit op tijd de leeftijd bereiken waarop de Belgische nationaliteit kon worden aangevraagd”, zei Van Cauter tegen onze redactie. “En die nationaliteit werd als voorwaarde voor de tegemoetkoming gehanteerd”. Dat probleem is nu opgelost. Volgens het parlementslid gaat het om een honderdtal mensen die vanaf nu aanspraak kunnen maken op een tussenkomst dankzij de nieuwe regelgeving. Deze mensen komen nu in aanmerking voor een herstelpensioen, medische zorg en gratis openbaar vervoer. “Het spreekt voor zich dat voor deze tachtigers en negentigjarigen het wegvallen van medische kosten een enorm verschil kan maken. Maar er is meer, want deze mensen krijgen nu eindelijk ook de erkenning waar ze als slachtoffer naar hunkeren en daarin verschillen ze in niets van andere gedupeerden van de oorlog”, aldus Van Cauter die erbij vertelde dat ze vrij gemakkelijk haar collega’s bereid vond om haar voorstel te steunen.

We zullen doorgaan

Beide dames zijn duidelijk in hun schik met het bereikte resultaat. “Dit is zonder de minste twijfel een grote doorbraak”, aldus Regina Sluszny die al zo lang met deze materie bezig is. “Maar er blijft het punt van het grote verschil in toekenning waarbij Vlaamse Joden duidelijk in de kou komen te staan vergeleken met hun Franstalige lotgenoten omdat van de Vlamingen onmogelijke te leveren oorzakelijke verbanden van hun medische problematiek worden geëist”.

Carina Van Cauter omschrijft het resterende probleem als volgt: “Er is een verschil in interpretatie rond het begrip oorzakelijk verband. Het wordt volgens sommigen zo geïnterpreteerd dat het bewijs tussen het leed en de letsels onmogelijk te leveren valt.” Van Cauter wil ook deze kwestie wel aanpakken, “Maar ik wou geenszins de herstelwet die goedgekeurd werd, vertragen door dit nu al te behandelen. Bovendien is er nog voorbereidend werk aan de winkel om te kijken dat we daarmee niet een of andere nieuwe discriminatie in het leven roepen tussen werkweigeraars, gedeporteerden en de Joodse slachtoffers. Met andere woorden, we zoeken naarstig naar een kwaliteitsvolle oplossing die in elk mogelijke geval eveneens goed is afgestemd op de grondwettelijke vereisten.”