Koning Albert II treedt af

koning-albertNa de bekendmaking van het nieuws over de troonsafstand van Koning Albert verklaarde onze hoofdredacteur op dinsdagavond aan de pers dat hij zich koning Albert vooral zal herinneren als “een vorst die met herhaalde oproepen om het antisemitisme te bestrijden zijn bezorgdheid voor de Belgische Joden toonde”.

Michael Freilich vervolgde: “Koning Albert II heeft ook een aantal Joden in ons land tot de adelstand verheven. Bekende voorbeelden daarvan zijn baron Julien Klener, de huidige consistorievoorzitter en neurochirurg baron Jacques Brotchi. De Joodse gemeenschap heeft natuurlijk opgemerkt dat zowel de vorst als de toekomstige koning, kroonprins Filip, als eersten een bezoek brachten aan het nieuwe Holocaustmuseum in Mechelen.”

In 2009 bezocht de koning de Grote Synagoge van Brussel. Naar aanleiding van het nieuws dat de vorst, na 20 jaar op de troon aftreedt, brengen wij hierbij nogmaals de foto’s van dit historisch evenement en het artikel zoals verschenen in Joods Actueel.

koning synagoge (8) koning synagoge (7) koning synagoge (6) koning synagoge (5) koning synagoge (4) koning synagoge (3) koning synagoge (2) koning synagoge (1)

Klik op de foto’s voor groter beeld – foto’s Pierre Wachholder

Historisch bezoek van koning Albert aan Brusselse synagoge

Advertentie

nvdr: Enkele maanden geleden bezocht ook kroonprins Filip deze synagoge (klik hier)

Op 16 november bezocht koning Albert II de grote synagoge van Brussel. Het was de eerste keer dat een regerende vorst een synagogale plechtigheid bijwoonde. Het historische bezoek kaderde in de reeks feestelijkheden naar aanleiding van de 200ste verjaardag van het ‘Centraal Israëlitisch Consistorie van België’

Het Consistorie is het officieel orgaan dat het Jodendom van ons land vertegenwoordigt op politiek vlak. Voorzitter, baron prof. Julien Klener was verheugd met het bezoek van de vorst: “Dit is het bewijs dat de interlevensbeschouwelijke contacten in onze maatschappij werkelijkheid zijn tot in de hoogste regionen”, aldus Klener. Ook de rest van het publiek dacht er zo over. De koning ontving een overweldigend  applaus, zowel bij het betreden van de synagoge als bij het verlaten ervan na de plechtigheid.

Behalve vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap waren een groot aantal andere prominenten aanwezig op de plechtigheid in de Regentschapstraat, waaronder een opgemerkte premier Leterme en de voorzitters van Kamer en Senaat, allen met keppeltje op het hoofd. De vorst zelf droeg een sobere zwarte hoed. Anders dan in een kerk is het  gebruikelijk in een synagoge om het hoofd bedekt te houden.

De verschillende religieuze gemeenschappen waren eveneens vertegenwoordigd, waaronder kardinaal Godfried Danneels, de voorzitters van de protestantse synode, de Anglicaanse kerk en de moslimgemeenschap. Eveneens aanwezig waren verschillende federale ministers, de burgemeester en de gouverneur van Brussel alsmede de ambassadeurs van Israël, de VS en Frankrijk.

Tijdens de plechtigheid werd een zegen uitgesproken voor de vorst, het koningshuis en de natie, gevolgd door een oproep voor vrede op aarde. De cantors, vader en zoon Muller, lieten de koning met enkele indrukwekkende liturgische gezangen kennismaken. Prof. Klener hield de eerste toespraak. Hij wees op de Joodse aanwezigheid in onze contreien van meer dan duizend jaar geleden tot op vandaag en noemde de integratie van de Joodse gemeenschap ‘naadloos’. In deze toespraak kwam het bankroet van de civilisatie tijdens de Shoah krachtig naar voren. “Dit heeft voor altijd een litteken nagelaten” aldus de consistorievoorzitter die vervolgde “het verdriet zit zo diep dat we het nooit meer kwijtraken, maar we wisten opnieuw met de ‘moed der hoop’ constructief deel te nemen aan alle geledingen van de samenleving”.

Opperrabbijn van Antwerpen Lieberman sprak over het belang van tolerantie in onze maatschappij en roemde Koningin Elisabeth als ‘rechtvaardige onder de volkeren’ voor haar hulp aan Joodse mensen tijdens WOII.

De plechtigheid duurde een uur en werd professioneel opgenomen door de VRT. De ceremonie werd integraal uitgezonden op zondagochtend 30 november tijdens de maandelijkse ‘slot’ voor religieuze programma’s.  Een pluim voor de VRT die met deze uitzending voor een prachtig en waardevol document zorgde, van de perfecte belichting, die adembenemende mooie beelden opleverden, tot de voortreffelijke geluidskwaliteit, waardoor de liturgische gezangen van Benjamin Muller, diens zoon Israël en het koor perfect overkwamen.
De toespraak van Brussels opperrabbijn Guigui om jongeren, vooral jongeren van andere origine hoop te bieden en om vreemdelingen aan te sporen om hun eigenheid als een verrijking te beschouwen en juist te bewaren, maakte een diepe indruk. Rabbijn Guigui haalde de bekende Rabbijn Nachman van Bretslav aan: “Geef me je hand, dat betekent niet: dat je al mijn meningen moet overnemen en evenmin dat ik uw inzichten moet delen. Ik vraag je niets anders dan G-d en je medemens lief te hebben”.

Advertentie

“En dat”, aldus Guigui “is ons programma voor de volgende tweehonderd jaar”.