Erkentelijkheid van Joods Consistorie voor Koning Albert en wensen aan toekomstige vorst Filip

Prof. Klener naast Koning Albert in de Synagoge van Brussel in 2008
Prof. Klener naast Koning Albert in de Synagoge van Brussel in 2008

Baron prof. Julien Klener, voorzitter van het Joods Consistorie stuurde ons volgend bericht naar aanleiding van de troonsafstand van Koning Albert.

Bij deze wil het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, eraan herinneren hoe Koning Albert II, zich steeds met woord en daad heeft ingezet tegen de wangedrochten die racisme en discriminatie heten en zo ijverde voor effectieve interlevensbeschouwelijke contacten.

Vanuit een meer specifieke benadering denken wij o.m.aan Zijn aanwezigheid, in 2005, in Polen, op de officiële ceremonie ter herdenking van de bevrijding, in 1945,van het uitroeiingskamp Auschwitz. Koning Albert II, was ook de eerste regerende Belgische vorst, die tijdens een officiële plechtigheid een synagoge bezocht. In 2008, werd nl. in de Grote Synagoge van Brussel de 200ste verjaardag gevierd van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, in aanwezigheid van de koning.

De diepere symboliek van de koninklijke aanwezigheid, op bewuste viering, blijft voor de joodse gemeenschap ,van intens emotionele en historische waarde.

Ook Prins Filip, heeft in zijn permanente betrokkenheid ten gunste van het interlevensbeschouwelijk begrip, herhaaldelijke contacten gehad met de joodse gemeenschap, zo was de prins aanwezig op 27 jaunari jl., in de Grote Synagoge van Brussel,op een herinneringsceremonie voor de slachtoffers van de Sjoah.

Advertentie

Mogen wij, als consistorie aan Koning Albert nogmaals onze gemeende erkentelijkheid betuigen voor Zijn daadwerkelijke inzet ter bevordering van het intermenselijk begrip en Hem nog vele geluksfijne, vreugdevolle jaren wensen. Mogen wij tevens aan Prins Filip het allerbeste toewensen voor de komende levensmomenten.