“Het Nieuwsblad bezondigt zich aan anti-joodse stereotypering”

newspaperHet Forum der Joodse Organisaties (FJO) is niet te spreken over enkele recente artikels die verschenen in de krant Het Nieuwsblad. Bij de gerechtsverslaggeving vinden de journalisten van deze nationale publicatie het blijkbaar onontbeerlijk om de “Joodse” achtergrond te vermelden van de beklaagden, ook wanneer dit niets te maken heeft met de feiten.

De Joodse koepelvereniging dient niet alleen een klacht in bij het Centrum Gelijke Kansen  maar ook bij de deontologische commissie van de Raad voor Journalistiek.

Het Nieuwsblad werd enkele weken geleden reeds gewezen op het probleem maar anders dan andere kranten – die toegaven dat ze fout handelden – schreef de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad zelve, dhr Guy Fransen, aan onze journalist zonder gêne:

“We blijven bij ons standpunt dat we het wel opportuun vonden te berichten zoals we gedaan hebben”.

Advertentie

Klacht
In zijn  melding aan het Centrum schreef Eli Ringer van het FJO:

Waarom hoeft de religie van deze persoon vermeld te worden? Op welke manier geeft dit een meerwaarde aan het artikel? Misschien zou dit begrijpbaar zijn als dit enige juridische meerwaarde zou hebben maar o.i. maakt zijn religie hier absoluut geen verschil. Zouden de feiten anders zijn indien de verdachte moslim, christen of boedist zou zijn?

Het is vanzelfsprekend dat wij geen standpunt wensen te nemen m.b.t. de feiten, het is aan justitie om zich hierover uit te spreken, daar gaat het dus niet om – het handelt hier om de voorstelling van deze verdachte als “orthodoxe jood” die niet evenredig is met gelijkaardige artikels.

Nu stigmatiseert men de gehele joodse gemeenschap: veelvuldig gebruik van dergelijke teksten wakkert ontegensprekelijk het antisemitisme aan, zoals de geschiedenis ons geleerd heeft.

Tart de verbeelding

Terry Davids, directeur van Joods Actueel, is tevreden met deze stap en reageert:

“Dit gaat om plat antisemitisme dat gebruik maakt van de bekende stereotypering van de Jood als malafide handelaar. Dat de hoofdredacteur van één van de belangrijkste kranten van ons land dat niet snapt tart werkelijk elke verbeelding.”

Advertentie

“Dubbel verwerpelijk en onaanvaardbaar”

Hans Deridder, adjunct-hoofdredacteur die enkele jaren geleden werd gewezen op een gelijkaardig incident bij de redactie van Het Laatste Nieuws reageerde destijds als volgt:

Weet dat ikzelf en wij als redactie, het verschijnen van de toevoeging “jood(s) of joden” bij welke naam dan ook, ten zeerste afkeuren. Behalve natuurlijk in artikels die specifiek over joodse onderwerpen zouden gaan. We begrijpen ten volle dat de vermelding “jood” of “joods” in gerechtsverslaggeving dubbel verwerpelijk en onaanvaardbaar is.

Ten gevolge van uw mail, heb ik onmiddellijk de nodige richtlijnen gegeven om dergelijke toestanden in de toekomst te verbieden.

Ik hoop dat u gelooft dat wij als krant en als redactie er écht niet op uit zijn de joodse gemeenschap, het joodse geloof of de joden enige imagoschade te berokkenen. Wij hebben bijzonder veel respect voor het jodendom en de joodse gemeenschap. Bij deze wil ik me dan ook heel oprecht verontschuldigen in naam van onze redactie en van de (veelal jonge) redacteurs die in het verleden de fouten begingen waaraan u en uw medegelovigen zich terecht stoorden en storen.

En, echt waar, licht mij aub in indien dergelijke zaken nog zouden opduiken in onze krant.

Sterk signaal

Het is nu afwachten op de reactie van het Centrum Gelijke Kansen en op de uitspraak van de Raad van Journalistiek.

Wij verwachten alvast een sterk signaal en een duidelijke veroordeling van dergelijke onaanvaardbare praktijken. Aangezien dergelijke misstappen wel vaker voorkomen is dit vooral nodig omdat zo andere journalisten op de hoogte zijn van dit precedent.