“Kwade intenties ‘Het Nieuwsblad’ tegen Joden bevestigd?”

friedman
Mozes Friedman

De lezer van deze website zal zich het artikel herinneren van enkele maanden geleden waarbij wij de hoofdredactie van de krant Het Nieuwsblad op de korrel namen voor het vermelden van de Joodse achtergrond van mensen in de gerechtsverslaggeving. 

Maar als dezelfde beklaagde deze week over de hele lijn werd vrijgesproken werd er plots GEEN melding gemaakt dat het ging om een orthodoxe Jood. “Schijnheilig”, reageert Michael Freilich van Joods Actueel. “Zijn hiermee de kwade intenties van het Nieuwsblad tegen Joden bevestigd?”, vroeg hij zich verder af. “Ik hoop van niet maar een gesprek met de directie en sancties dringen zich nu wel op”.

Evenredigheid zoek
Toen Mozes Friedman werd veroordeeld in Eerste Aanleg was dat voorpaginanieuws en herhaalde de krant verschillende keren  dat het ging om een “orthodoxe jood” en plaatste niet alleen een foto van de man maar ook de naam van diens bedrijf en het adres. Er verschenen ook drie verschillende artikels online. Dat gebeurde ondanks het feit dat de religie van deze persoon geen enkele wezenlijk deel uitmaakte van het verhaal in kwestie. Toch bleef de krant en zijn hoofdredacteur Guy Franssen koppig vasthouden aan hun versie die zij omschreven als “wel opportuun” – ook al gaven collega hoofdredacteurs bij andere kranten toe dat  de vermelding dat het om een jood ging “pervers” was.

Nu deze week mijnheer Friedman over de hele lijn werd vrijgesproken werd de naam plots veranderd in Mozes F., werd de vermelding dat om een “orthodoxe jood” ging weggelaten. En werd de berichtgeving weggestopt in een klein artikeltje achteraan op blz.27 – en dan alleen in de regiokrant.

Klacht en excuses
Maar er is meer. De krant “Het Nieuwsblad” legde in september zelfs een klacht neer tegen Joods Actueel bij de Raad voor Journalistiek vanwege een satirische cartoon waarbij wij hun publicatie spottend vergeleken met de anti-Joodse krant Der Sturmer tijdens WOII. Die cartoon was een verwijzing naar de uitspraken van het Forum der Joodse Organisaties die zei: “veelvuldig gebruik van dergelijke teksten wakkert ontegensprekelijk het antisemitisme aan, zoals de geschiedenis ons geleerd heeft.” Ook eiste de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad excuses van Joods Actueel.

Advertentie

“Il faut le faire”
Dhr. Friedman zelf laat ondertussen weten dat hij het hierbij niet zal laten en van plan is alle opties met zijn raadsman te bespreken. Toen hij vernam dat Het Nieuwsblad klacht neerlegde tegen Joods Actueel verklaarde Friedman kort “il faut le faire, dat is de wereld op zijn kop, het is hoog tijd dat die meneer Franssen zijn verantwoordelijkheid nu eindelijk opneemt en de eer aan zichzelf laat om zijn ontslag in te dienen”.

Alle redactieleden van Joods Actueel hopen dat het Nieuwsblad morgen met dezelfde ‘sturm und drang’-mentaliteit een fatsoenlijk artikel op de voorpagina van hun krant publiceert . Het is de enige manier om deze onverkwikkelijke manier van berichten enigzins recht te trekken. Ook al is daarmee de grote schade die berokkend werd verre van hersteld.