Jean-Jacques De Gucht: “Peeters en De Wever doen niets aan antisemitisme of racisme”

“Zowel de partijen van Kris Peeters en Bart de Wever als de socialisten weigeren tot op vandaag om onze samenleving te wapenen tegen antisemitisme en bij uitbreiding tegen racisme door te garanderen dat elke jongere die de schoolbanken verlaat het verleden van de Holocaust kent. Hopelijk stemmen ze hier vanmiddag tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement wel mee in”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

De Gucht (Open VLD)  blijft ijveren voor het opnemen van Holocaust-educatie in het Vlaamse onderwijs en hoopt morgen een stap vooruit te kunnen zetten in het Vlaams Parlement.

jj“Ook in het Vlaams Parlement moet er de drang zijn om de samenleving bewust te (blijven) maken van dat verleden. Niet enkel omwille van dat verleden, maar ook omwille van de toekomst. Onderricht in de Holocaust kan onze jeugd immers sensibiliseren en afhouden van extreemrechtse ideologieën en van racisme. Dat kan onze eigen samenleving in de toekomst enkel ten goede komen.”

Zo luidt een passage uit een voorstel van resolutie die de omzetting van een eerdere Senaatsresolutie beoogt naar het Vlaamse beleidsniveau. Indien de resolutie zou aangenomen worden, na bespreking morgen in de commissievergadering van het Vlaamse parlement is de opname van het Holocaustonderricht in de eindtermen zo goed als zeker.

“Opname van deze gebeurtenissen in een onderwijsprogramma is zeker geen luxe, wij hebben zelf al vastgesteld dat er nu een loopje genomen wordt met de geschiedenis tot en met een verwording en verenging van herinneringseducatie tot eenzijdige anti-Israëlinformatie” aldus Terry Davids, directeur van Joods Actueel.

Advertentie

Davids zegt verder dat  onderzoek van het Europese Mensenrechtenagentschap aantoont dat België na Frankrijk de slechtste leerling van de klas is als het over racisme gaat. “Maar dat is de Joodse gemeenschap al langer bekend. Wij herinneren ons maar al te zeer het onderzoek van prof. Elchardus dat de onstellende antisemitische denkbeelden bij middelbare scholieren aan het licht bracht. En dat was jammer genoeg ook in Antwerpen en Brussel het geval. Niet enkel ik maar de ganse Joodse gemeenschap hebben respect voor het doorzettingsvermogen van De Gucht om dit te verwezenlijken”.