Belgische strijders in Gaza? Israëlische ambassade categoriek: “Het Israëlische leger is geen militie”.

Parachutisten van het Israëlische leger
Parachutisten van het Israëlische leger, zonder grondige training kan je niet onder de wapens

De woordvoerder van de Israëlische ambassade in ons land, Laurent Reichman, ontkent categoriek dat er Belgische Joodse jongeren vanuit ons land “vertrokken zijn om te gaan strijden in Gaza”.

“Deze informatie is manifest onwaar. Iemand die niet over de Israëlische nationaliteit beschikt kan onder geen enkel beding in het Israëlische leger geraken. Daarnaast moet die persoon eerst een militaire training hebben gevolgd van minimum 9 maanden”, aldus Reichman. De nationaliteit aanvragen duurt al snel een half jaar.

Dit bericht is een reactie op het artikel op de website van Knack

“Tot slot krijgt elke Israëlische militair wiens moedertaal niet het Hebreeuws is, een grondig taalbad om optimaal te kunnen functioneren in het leger en de commando’s te kunnen opvolgen. Ook dat neemt meerdere maanden in beslag”.  Alhoewel Belgische Joden veelal Hebreeuws leren op school, is dat voor de meesten onder hen, niet hun moedertaal.

Hans Knoop, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties, en vroeger nog oorlogscorrespondent voor de NOS in Israël voegt daar aan toe: “Er vertrekken elk jaar een vijftigtal joodse Belgen die zich permanent in Israël vestigen. Ze besluiten om te emigreren vanuit ideologische of economische redenen. Dat is natuurlijk iets helemaal anders. In die groep tref je naast vrouwen, kinderen en ouderen ook een 10-tal mannen tussen 18 en 35 jaar aan en die moeten zoals alle Israëli’s hun legerdienst vervullen. Maar die mensen zijn verhuisd, ze wonen en werken in Israël, ze gaan er stemmen, ze betalen er belastingen en maken er volledig deel uit van de samenleving.”

Laurent Reichman van de ambassade: “Wat zeker niet kan is dat Belgische Joodse jongeren besluiten om het vliegtuig naar Israël te nemen om te gaan ‘strijden’, zoals dat het geval is met de Syriëstrijders. Het Israëlisch leger is een modern en professioneel leger en geen militie of terreurorganisatie. Wie geen 18 jaar oud is, de taal niet machtig is, geen psychologische en fysieke proeven heeft doorstaan EN over de Israëlische nationaliteit beschikt, geraakt bijgevolg nooit in het Israëlische leger, laat staan in een gevechtseenheid in Gaza.”

Advertentie

Michael Freilich van Joods Actueel: “Tot slot moet worden aangestipt dat ultraorthodoxe Joden, die een aanzienlijk deel uitmaken van de Joodse bevolking in Vlaanderen, tégen het vervullen van de legerdienst zijn omdat dit niet past met hun preutse levensstijl. In Israël is deze groep dan ook vrijgesteld van legerdienst wat de voorbije maanden tot wrijvingen leidde tussen de bevolkingsgroepen in Israël.”