Joods Forum verduidelijkt standpunt omtrent beveiliging van instellingen

Voor elke synagoge staat een gewapende agent
FJO: “Gewapende agenten kunnen kinderen met een trauma opzadelen”

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) “verduidelijkt” vandaag in een persbericht zijn standpunt over de beveiliging van Joodse instellingen door politie en mogelijk ook door het leger. Vorige week was er commotie ontstaan toen leek dat de organisatie niet achter het initiatief stond van de burgemeester van Antwerpen en de korpschef om, indien nodig, ook het leger in te schakelen voor deze taak.

De organisatie zegt nu “te betreuren dat omtrent deze materie enkel een gedeeltelijke reactie werd uitgezonden” [op de Antwerpse zender ATV], en verduidelijkt thans zijn standpunt.

Tijdens betreffend interview kwamen belangrijke aspecten aan bod die niet werden uitgezonden maar voor de volledigheid van de boodschap niet achterwege kunnen gelaten worden.De veiligheid van de Joodse gemeenschap is voor het Forum der Joodse Organisaties een prioriteit. Jarenlange nauwe samenwerking met de betrokken veiligheidsdiensten zijn daar getuige van.

Het Forum der Joodse Organisaties gelooft in een veiligheid aangepast aan de noden van de gemeenschap en in verhouding tot de bestaande dreigingen. Het spreekt voor zich dat bij een verhoogd dreigingsniveau de veiligheidsmaatregelen gevoelig aangescherpt dienen te worden. Hoewel het Forum der Joodse Organisaties liever geen dreigingsniveau ziet, beseft het dat de realiteit helaas anders is.

Als in bepaalde gevallen de huidige politionele maatregelen ontoereikend zijn dienen inderdaad extra middelen te worden aangewend. Deze uitzonderlijke maatregelen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder eventueel ook het inzetten van het leger. Al de mogelijke opties, inclusief hun voor- en nadelen, dienen te worden overwogen. Het Forum der Joodse Organisaties heeft altijd haar vertrouwen geuit jegens de betrokken veiligheidsdiensten.