Nieuwe “stichting” Joods Actueel ziet het levenslicht

stichting

Zowat elke dag wordt het secretariaat van Joods Actueel overstelpt met allerlei vragen. Dit kunnen vragen zijn over het Jodendom, de Joodse geschiedenis, vragen over Joodse instellingen maar ook ervaringen in verband met antisemitisme of informatie over Israël. Joods Actueel kan daar niet op ingaan, want de middelen om dat te doen, ontbreken. Dat is natuurlijk heel spijtig voor de vragenstellers, die eigenlijk nergens terecht kunnen. Om daaraan tegemoet te kunnen komen, is een nieuwe structuur nodig. Aangezien dit geen commerciële activiteit is, lijkt dit eerder het terrein voor een Stichting onder de vorm van een VZW. Daarom zag de Stichting Joods Actueel het levenslicht. Een gesprek met Terry Davids en Michael Freilich.

Is de naam van de Stichting Joods Actueel niet verwarrend?
Terry Davids: “Het punt is dat Joods Actueel uitgegroeid is tot een begrip in Vlaanderen met een heel lage drempel. Mensen die op zoek zijn naar informatie komen nu al bijna automatisch bij Joods Actueel aankloppen. Je zou mijn uitpuilende inkomende e-mails moeten zien. Vlamingen, Joden en niet-Joden, gaan naar de website van Joods Actueel en sturen hun vragen naar onze redactie. Het gaat om letterlijk honderden vragen op jaarbasis.

Kijk zelf en lees: (opent een e-mail die terwijl we praten binnenloopt) In deze mail schrijft een predikant van een kerk in het Antwerpse: “Half februari begin ik met zeven preken over de tabernakel. Weet u hoe ik aan posters of ander visueel materiaal geraak over het voorhangsel, de ark, de tafel, de kandelaar, het brandofferaltaar, het reukofferaltaar en het wasvat? Alvast hartelijk dank voor uw hulp.”

Dit soort vragen over het Jodendom krijgen we in grote aantallen maar ook vragen over het Midden-Oostenconflict, over de Holocaust, over koosjer eten, over Joodse feesten, over Joodse organisaties, over reizen naar Israël of vragen naar didactisch materiaal. En dan zijn er nog de veelvuldige verzoeken van studenten en leerlingen voor info voor hun spreekbeurt of paper, uitnodigingen om de komen spreken op scholen, seminaries, info- en debatavonden allerhande.

Advertentie

Het is dus belangrijk dat er een informatiecentrum komt waar mensen terecht kunnen met al hun verzoeken.”
Zijn er nog andere taken voor die de nieuwe stichting?
Terry Davids: “Inderdaad, in ons magazine brachten we de voorbije acht jaar honderden antisemitische voorvallen onder de aandacht van onze lezers. Daarmee stelden we achteraf bepaalde problemen aan de kaak. De kern van het probleem konden we nooit aanpakken. We moeten proactief kunnen handelen, om te vermijden dat mensen tot antisemitisme verleid worden. Ook dat is een taak die de nieuwe vzw kan behartigen. Met de dreigende terreur in ons land is preventief optreden tegen het jihadisme meer dan wenselijk. De institutionele islam in ons land is absoluut geen probleem maar de radicaliserende jongeren en het extreme islamisme zijn dat wel. Beide groepen zijn geobsedeerd door het Jodendom dat ze dat het liefst willen vernietigd zien. Dat blijkt onder meer uit de antisemitische slogans die op anti-Israëlbetogingen gescandeerd worden.”

En hoe zal de organisatie gefinancierd worden?
Michael Freilich:
“Subsidies van de overheid ontvangen, zit er in de huidige omstandigheden waarbij overal bezuinigd wordt niet meer in. Bestaande verenigingen krijgen minder overheidssteun. Geld voor nieuwe projecten is er nauwelijks, niet bij de Vlaamse overheid en ook niet op lokaal of federaal vlak. Spijtig genoeg hebben we niet eerder een initiatief genomen, want dan was subsidiëring wel nog mogelijk. we Maar goed, het is nu eenmaal zo. Daarom willen we mensen die de Joodse zaak bijzonder genegen zijn, stimuleren om onze stichting in hun nalatenschap op te nemen. Op die manier kunnen ze ook nog na hun leven, hun tegoeden aanwenden om een harmonieuze samenleving tussen Joden en niet-Joden te bevorderen.”


En dat is een haalbare zaak?
Michael Freilich:
“Wij kennen dergelijke geslaagde initiatieven zowel in België als in het buitenland. We zetten ons in om mensen die plannen in die richting hebben te ondersteunen. We zullen ze , met de hulp van een notaris en financiële experts bijstaan om die laatste wil op de meest gunstige manier voor alle partijen te realiseren. Er zijn gelijkaardige erfenisregelingen bij andere Joodse maar ook bij niet-Joodse organisaties. Mensen die bijvoorbeeld een aantal panden bezitten kunnen er na hun dood één of meerdere overmaken aan het goede doel van hun keuze. Waarom dan niet aan een organisatie als de stichting Joods Actueel? Onze oproep richt zich trouwens zowel aan Joodse als aan niet-Joodse landgenoten.”

En gewoon met giften geraak je er niet?

Michael Freilich: “Het is natuurlijk mooi als mensen geld overmaken, alle steun is dan welkom. Maar je moet realistisch zijn en erkennen dat je met een klein aantal individuen die beperkte sommen doneren je niet echt kan bereiken wat wij voor ogen hebben. Vandaar dat de stichting actief het idee van legaten en erfenissen achterlaten voor het goed doel zal promoten. We zijn ervan overtuigd dat bepaalde personen bijzonder blij zullen zijn dat er een stichting bestaat waarmee ze dit doel kunnen helpen realiseren. Dan denken we aan mensen die bij leven en welzijn een bijzondere band hebben opgebouwd met de Joodse gemeenschap of die een traumatiserende ervaring hebben opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu willen voorkomen dat dergelijke zaken opnieuw kunnen gebeuren”.

Wenst u meer informatie over de stichting Joods Actueel, stuur dan een e-mail naar
stichting@joodsactueel.be of bel naar het nummer 03 233 70 94 of 0475 36 48 53