Mazzel tov! Joods Actueel blaast tien kaarsjes uit

joods actueel
Joods Actueel is de opvolger van het Belgisch Israëlitisch Weekblad dat werd opgericht in de jaren ’50. Toen wij 10 jaar geleden de eerste woorden voor het nieuwe magazine penden, begonnen wij aan een bijzondere reis. Wij leerden onze ware vrienden kennen, maar ook onze tegenstrevers en vijanden. “Een maandblad als tegengewicht” luidde de titel van een krantenkop in Gazet Van Antwerpen in januari 2007. “Er is bijzonder veel kritiek op Israël, soms terecht, maar meestal onterecht, disproportioneel en gestoeld op foute informatie”, kon je er toen lezen, “het nieuwe blad, Joods Actueel, heeft de bedoeling om daar tegenin te gaan”.

Dat is natuurlijk maar één van onze doelen. Daarnaast stellen we het antisemitisme aan de kaak en informeren we zowel Joden als niet-Joden over nieuwskwesties en achtergrondverhalen die relevant zijn voor de Joodse gemeenschap. Zijn we nu geslaagd in ons opzet? Wij menen van wel. Joods Actueel is vandaag een begrip in het Vlaams medialandschap en daarbuiten. De voorbije decennia is onze berichtgeving trouwens meerdere keren internationaal opgepikt. Uiteraard is het onmogelijk om alle vooroordelen tegen Israël uit de wereld te bannen, daar zijn wij numeriek ook veel te klein voor in vergelijking met vele andersgezinde bastions die de media overheersen.

Maar één ding is duidelijk, als een persoon of organisatie zich op een ontoelaatbare manier uitlaat over Israël of de Joden, dan komt Joods Actueel meteen op de proppen om de puntjes op de “i” te zetten. Om maar één voorbeeld te geven: de afgelopen maand gaf een Vlaamse artiest zijn mening in de krant over de groei van de wereldbevolking. De man vond het gepast om dit probleem te illustreren met volgend voorbeeld: “wat de Joden in Israël bijvoorbeeld doen met hun geboortecijfer is crimineel”. Veel lezers verslikten zich in hun koffie bij dergelijk proza dat rechtstreeks uit het brein van een nazicrimineel als Joseph Goebbels had kunnen komen. Uiteraard waren wij er meteen bij om dit aan te kaarten (u leest er meer over in ons jongste nummer).

Tien jaar is uiteraard een lange periode, op het vlak van de digitale technologie kan je het zelfs een eeuwigheid noemen. Samen met de shift in technologie worden ook de budgetten van adverteerders steeds meer digitaal gespendeerd. Kranten en magazines hebben het steeds moeilijker om te overleven en zien hun inkomsten dalen. De oudere generatie geniet er nog van om een krant of blad fysiek ter hand te nemen maar de jongeren zien de berichtgeving liever voorbijflitsen op tablet of smartphone. Het totaal aantal lezers neemt ondertussen wel toe maar steeds minder mensen hebben het ervoor over om hier nog voor te betalen. Grote spelers, die dagelijks honderdduizenden bezoekers trekken, kunnen dit nog compenseren door online advertenties te verkopen. Nichespelers zoals Joods Actueel kunnen daar moeilijk tegen opboksen. Met de shift in demografie blijft de vraag hoe dit op lange termijn zal evolueren.
Eerder dit jaar was er in Jeruzalem een bijeenkomst van de belangrijkste Joodse nieuwsmedia uit de hele wereld. Wij ontmoetten er onze collega’s uit Frankrijk, Mexico, Canada, Australië en uit verschillende Amerikaanse staten. Overal hoorden we een gelijkaardig verhaal.

De conclusie bij de deelnemers luidde dat een Joods nieuwmedium enkel in de toekomst kan overleven indien die opereert vanuit charity of een “stichting” waarbij fondsenwerving bij grote donateurs en mecenassen de belangrijkste inkomstenbron moet worden. Sinds enkele maanden hebben wij de Stichting Joods Actueel opgericht. De bedoeling hiervan is dat mensen via schenkingen en legaten, of het nalaten van hun erfenis ook in Vlaanderen de mogelijkheid hebben om ons op deze manier te steunen. Wie hierin geïnteresseerd is, kan onze redactie uiteraard contacteren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken en tellen nu al af naar onze twintigste verjaardag!

Advertentie

Terry Davids – algemeen directeur
Michael Freilich – hoofdredacteur