Geert Bourgeois en Jan Jambon wensen Joods Actueel een gelukkige verjaardag

Geert Bourgeois, Jan Jambon en Raphael Werner
Geert Bourgeois, Jan Jambon en Raphael Werner

Verschillende prominenten wensen Joods Actueel een gelukkige verjaardag toe. Hieronder de teksten van Vlaams minister-president Bourgeois, federaal minister Jambon en voorzitter van het Joods Forum, Raphael Werner. Een artikel van de hoofdredactie kan u hier lezen.

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon
Ik wil alle medewerkers van Joods Actueel van ganser harte proficiat wensen met hun tiende verjaardag. Na een decennium is het platform niet meer weg te denken in Vlaanderen. Joods Actueel is een belangrijke partner in onze gezamenlijke strijd voor een vreedzame samenleving, die we – over alle geloofsgemeenschappen heen – samen moeten blijven voeren. Degelijke informatie en inspiratie met wederzijds respect is daarbij onontbeerlijk. Dank daarvoor.


Minister-president van de Vlaamse Gemeenschap, Geert Bourgeois

Tien jaar is Joods Actueel. Nog maar tien jaar. En toch is het jonge tijdschrift er al vaak in geslaagd zijn stempel te drukken op het maatschappelijke debat. Joods Actueel durft tegen de stroom in te gaan, schuwt de controverse niet, botst soms op tegenstand, maar dat maakt het juist zo waardevol. Democratie is het georganiseerd meningsverschil, op een vreedzame wijze van gedachten wisselen. En hierin spelen de media, speelt ook Joods Actueel, een uiterst belangrijke rol.

Een van de grootste uitdagingen is hoe we het gemeenschapsgevoel kunnen versterken en de samenhang binnen onze Vlaamse gemeenschap kunnen verbeteren. Hoe we, met name, de verschillende religies en levensbeschouwingen, dichter bij elkaar kunnen brengen. Joods Actueel draagt hieraan bij door alle Vlamingen – joden én niet-joden – te informeren over de joodse gemeenschap in Vlaanderen en elders in de wereld. Met een open blik, met respect voor andere religies en levensbeschouwingen, en in de taal die ons allen bindt, het Nederlands.

Ik wens Joods Actueel nog veel mooie en vooral maatschappelijk succesvolle jaren, en ik hoop dat het nog lang mag ijveren voor onze geliefde democratische rechtsstaat.

Advertentie

 

Voorzitter Forum der Joods Organisaties, Raphael Werner

Het Forum der Joodse Organisaties wenst Joods Actueel te feliciteren met haar 10-jarig bestaan. Het blad heeft tien jaar geleden de fakkel overgenomen van het alom bekende Belgisch Israëlitisch Weekblad dat reeds in de naoorlogse jaren werd opgericht door de grootvader Louis Davids (z”l) en traditiegetrouw werd voortgezet door de jongere generaties.

Als mensen Joods Actueel voor het eerst lezen, zijn ze aangenaam verrast door de evenwichtige berichtgeving. De redactie van Joods Actueel is bijzonder pluralistisch en evenwichtig samengesteld en bestaat uit Joodse en niet-Joodse medewerkers van alle democratische strekkingen. Daarenboven is Joods Actueel een onafhankelijk persorgaan: Zij zijn noch de vertegenwoordiger of spreekbuis van de Joodse gemeenschap noch deze van de Ambassade van Israël. Zij overleeft trouwens zonder enige subsidie of binding met de Israëlische autoriteit.

Kritische en onafhankelijke berichtgeving maar met respect voor de overheid, voor onze instellingen en voor onze normen en waarden, daar kunnen wij op rekenen bij Joods Actueel. Zelfs kritiek op hun standpunten en visies zijn zij bereid te publiceren, of recht van antwoord te verlenen. En dit wordt ten volle geapprecieerd door het overgrote aantal van hun lezers en door de media.

Mazzel Tov, nog vele succesvolle jaren,