Na uitspraken Prins Laurent: “Graag gesprek met prins over situatie en Jodenvervolging”

Een gesprek met Laurent kan bijvoorbeeld plaatsvinden in Kazerne Dossin

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel reageert op de recente uitspraken van Prins Laurent waarin hij zijn situatie vergelijkt met die van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Wij zouden graag een gesprek aangaan met de prins. Het is duidelijk dat de prins met zijn statement begrip vraagt voor een moeilijke persoonlijke situatie. Dat gesprek kan bijvoorbeeld gepaard gaan met een bezoek aan het Holocaustmuseum Kazerne Dossin in Mechelen. We zouden hierbij de uniciteit van de Jodenuitroeiing aankaarten maar ook respectvol luisteren naar hoe de prins zijn situatie ziet.

Prins Laurent is al langer een vriend van het Joodse volk en heeft niet zo lang geleden nog een boom geplant in Israël. Vrienden moet je steunen in moeilijke tijden en daarom willen we zien hoe onze lezers en de leden van de Joodse gemeenschap kunnen fungeren als bemiddelaar in een betere verstandhouding tussen Prins Laurent en de politiek”.