Fotoreportage – bezoek gezin prins Laurent aan Holocaustmuseum

Michael Freilich wijst naar een portret van zijn grootvader op de fotowand

Zondagvoormiddag bezochten prins Laurent en zijn gezin het Holocaustmuseum Kazerne Dossin in Mechelen. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. Hij leidde prins Laurent, prinses Claire en twee van hun kinderen rond samen met zijn eigen vrouw en hun twee oudste zoontjes. Zo kon het educatief bezoek doorgaan in een open sfeer.  

De prins maakte duidelijk dat hij vooral wijst  op het feit dat wie anders is, snel kan worden uitgesloten en gepest. Prins Laurent: “We dienen dat gedrag te voorkomen, niet alleen in de klas of op de werkvloer maar ook op alle andere plaatsen in onze samenleving. Want het begint allemaal met pesterijen en haat maar het verhaal van Kazerne Dossin illustreert heel goed waar dit allemaal toe kan leiden”.

Volgens Laurent kunnen ook politici het best behoedzaam communiceren en er over te  waken dat ze  geen haat te spuien. “Ik vind het belangrijk om met mijn kinderen naar hier te komen om hen te laten kennismaken met de geschiedenis. Daarmee zijn ze gewapend met een beter begrip voor de toekomst”, aldus de prins.

“Rol koninklijke familie”

Michael Freilich, die het initiatief nam voor het bezoek is blij met het verloop van de rondleiding. “De prins heeft de uitspraken van vorige zomer kunnen uitleggen en kaderen en stond open om meer te leren over de rol van België en de koninklijke familie tijdens de oorlog. Ook onze kinderen konden het heel goed met mekaar vinden. Zo zie je dat er al snel gemeenschappelijke raakvlakken zijn, ook al komen ze uit heel andere milieus – een joods-praktiserend gezin en een prinselijke familie. Allebei spelen ze blijkbaar hetzelfde computerspelletje, het immens populaire Fortnite en er werden tips en contactnummers uitgewisseld”.

Advertentie

“Voorbeeld voor anderen”

Michael Freilich vervolgt: “Het idee om dit bezoek in gezinsverband te laten doorgaan kwam van prins Laurent zelf. Hij geeft hiermee een belangrijk signaal dat herinneringseducatie niet enkel iets is voor volwassenen of voor op school. Laat dit een voorbeeld zijn voor anderen.”

Prinses Claire vond een gesprekspartner in de echtgenote van hoofdredacteur Freilich, beide dames hebben Britse roots.

Museum voor meerdere doelgroepen

Christophe Busch en Veerle Vanden Daelen, het directieduo, verwelkomden beide families bij aankomst in het museum. Christophe Busch: “Wij zijn vereerd met het bezoek van het prinselijk echtpaar en hun kinderen. Prins Laurent en zijn echtgenote tonen aan dat het Museum voor meerdere doelgroepen een belangrijke functie vervult”. Volgens Busch is dat laatste in de breedst mogelijke betekenis op te vatten “Ook beleidsmakers, gemeentebesturen, ambtenaren, bedrijven en verenigingen zijn meer dan welkom voor een bezoek aan Kazerne Dossin. Iedereen kan met de informatie die we aanbieden zijn of haar  inzicht aanscherpen”.

De redactie van Joods Actueel wenst de museumleiding, gids Jonath Yonathan, burgemeester Bart Somers en de politie van Mechelen te bedanken voor hun medewerking om dit initiatief succesvol te laten verlopen. 

FOTOREPORTAGE door Moshe Yonathan

Verwelkoming in het museum
Michael Freilich wijst naar een portret van zijn grootvader op de fotowand
Kazerne Dossin is er voor meerdere doelgroepen
Michael Freilich legde uit welke repercussies de Holocaust had op de joodse gemeenschap
Het bezoek vond plaats in een gemoedelijke sfeer
De groep bespreekt een foto van koning Leopold III
De prins benadrukte het belang van herinneringseducatie
Aan de grote fotowand met de portretten van de gedeporteerden
Ook de kinderen van de prins leerden heel wat bij
Prins Laurent en hoofdredacteur Freilich
Gids Jonath Yonathan gaf een uitstekende rondleiding
Prins Laurent verduidelijkte zijn uitspraken van vorige zomer
De groep luisterde geboeid naar de gids, Jonath Yonathan
Zicht op de voormalige locatie waar de toenmalige Dossinkazerne stond
Er was nog tijd om na te kaarten aan het einde van het bezoek
Zowel de echtgenote van prins Laurent als de echtgenote van Michael Freilich hebben Britse roots
De zoon van prins Laurent kon het bijzonder goed vinden met de kinderen van Michael Freilich
Een groepsfoto nabij een deportatiewagon voor het museum
Een geslaagd bezoek
Het klikte ook goed tussen prins Laurent en Ariel Freilich, de 11-jarige zoon van de hoofdredacteur