Verschil tussen islamitische hoofddoek en Joodse pruik

Dames in boerka

In het debat over opzichtige religieuze symbolen wordt af en toe de vergelijking gemaakt tussen de islamitische hoofddoek en de pruik die orthodox-joodse dames dragen. Deze vergelijking gaat echter niet op.

Guido Joris

Vooraleer een opsomming te maken van de verschillen, eerst even dit: In het Jodendom gelden Joodse wetten enkel voor Joodse mensen en worden ze nooit opgelegd aan niet-Joden. Dat komt omdat de Joodse gemeenschap geen bekeringsdrang heeft en mensen van andere geloofsovertuiging niet ziet als afvalligen of ketters. De islamitische wetten daarentegen gelden in principe voor iedereen. Moslims proberen vaak hun manier van leven op te leggen aan de rest van de samenleving. Dat zien we bijvoorbeeld in locaties waar men het moeilijk heeft met het feit dat anderen alcohol nuttigen, dat niet moslims eten tijdens de Ramadan of zich niet kleden volgens de strikte islamitische voorschriften.

(lees verder onder de foto)

joodse pruiken van het merk Dini wigs – van de vrouw stigmatiseren is geen sprake

Hieronder vindt u alvast enkele essentiële verschillende tussen islamitische hoofddoek en de pruik van orthodoxe joodse dames.

Advertentie

1. Argumentatie: het begint al met de beweegredenen achter het dragen van deze hoofdbedekkingen.

– In de islam is dat ingegeven vanuit ‘de wil’ om de man niet in verleiding te brengen, het is dus een ‘contract’ tussen de vrouw en alle mannen. In die optiek zien we ook de evolutie waarbij moslima’s op steeds jongere leeftijd gesluierd worden, soms reeds vanaf de leeftijd van 6 of 7 jaar in het Verenigd Koninkrijk en zelfs vanaf 4 of 5 jaar in Indonesië.

– In het Jodendom dienen meisjes en vrouwen an sich zich niet te sluieren. Niet vanaf 7 jaar, 13 jaar, 18 jaar of zelfs 25 jaar. Echter, pas als een vrouw huwt, dan bedekt ze haar eigen haar. Dit heeft dan weer niets te maken met het feit dat de vrouw een lustobject zou zijn en zich moet sluieren opdat de mannelijke zintuigen niet geprikkeld worden. Neen, het is uit respect voor het huwelijk en haar relatie dat ze het hoofdhaar, wat aanzien wordt als een belangrijk onderdeel van haar schoonheid, exclusief voorbehoudt aan haar partner.

2. Bedekkingsgraad

– Om diezelfde reden begrijpen we ook waarom in de islam vrouwen hun volledig lichaam bedekken met een boerka, nikab of chador of hun volledig aanzicht sluieren met een hijab. Het is niet specifiek gerelateerd aan het haar, maar wel aan het feit dat de vrouw op zich als ‘temptatie’ voor de man wordt gezien en hen daartegen moet beschermen.

– In het orthodoxe jodendom is dit niet van toepassing en wordt enkel het hoofdhaar bedekt na huwelijk, nooit het gezicht of het lichaam.

3. Stigmatisering

Advertentie

– Net omdat het de bedoeling is vrouwen niet te stigmatiseren of ze te vernederen, is er in het moderne jodendom geopteerd voor de pruik. Dat is een creatieve manier om enerzijds te voldoen aan de religieuze verplichtingen zonder dat de buitenwereld beseft dat de dame een pruik draagt. Tegenwoordig zijn pruiken gemaakt van echt haar en zijn dames met pruik nauwelijks te onderscheiden van dames zonder pruik. Je kan dus rondlopen met make-up, op hoge hakken, met een mondaine pruik en eruitzien als een topmodel en toch voldoen aan de joodse richtlijnen.

– In de islam is de bedekking een opzichtig element met één duidelijke boodschap: een vrouw mag publiekelijk niet gezien of bekeken worden door een man. Denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van de Islampartij die tijdens een debat op de RTBF ostentatief weigerde te kijken naar de vrouwelijke gaste aan de tafel.

4. Verplichting

– Uiteraard bestaat er in het Jodendom geen enkele traditie van verplichting om de wil op te leggen aan anderen. Het staat iedereen vrij om de joodse wetten heel strikt, minder rigoureus of helemaal niet op te volgen. Dat kan je goed zien in Israël of in Amerikaanse steden als New York, L.A. of zelfs in ons land waar grote seculiere en orthodoxe gemeenschappen vredig naast elkaar leven.

– In de islam is het tegenovergestelde waar en is er zelfs een zedenpolitie die hierop toekijkt in islamitische landen. Wie zich daar als vrouw (bijvoorbeeld in Iran, Saoedi-Arabië, Afghanistan, de Arabische Emiraten, Burkina Faso, Indonesië, enz.) de deur uit waagt zonder bedekking wordt al snel opgepakt, afgeranseld of erger. Vaak zal ook een lid van de familie zoals de vader, echtgenote of broer de vrouw in kwestie een pak slaag geven als ze zich op een ongehoorzame manier gedraagt.

Conclusie: Om al deze redenen is het duidelijk dat de islamitische hoofddoek niet zomaar vergeleken kan worden met de pruik van getrouwde orthodox joodse dames. Wie dat toch doet is ofwel onwetend of handelt niet ter goeder trouw.