Nieuw Israëlisch consulaat opent de deuren in Antwerpen [fotogalerij]

Op 22 maart opende het eerste Israëlische consulaat van Antwerpen de deuren. Laurent Trau, voormalig voorzitter van de Shomre Hadasgemeente, werd aangesteld als honoraire Consul. Op de receptie waren verschillende hoge gasten aanwezig waaronder naast de Israëlische, ook de kersverse Amerikaanse ambassadeur, de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V). Voor N-VA had burgemeester De Wever een videoboodschap opgenomen en waren schepenen Annick De Ridder en Nabilla Ait-Daout, evenals Kamerleden Michael Freilich en Koen Metsu van de partij.  (lees verder onder de fotoreportage)

Foto’s: Donald Woodrow

Het consulaat zal zich in de eerste plaats bezig houden met het promoten en onderhouden van culturele en economische belangen tussen Israël en Vlaanderen. Consulaire diensten, zoals het vernieuwen van reispassen of andere documenten zoals geboorteaangiften, blijven nog steeds in Brussel, zoals voorheen.

Hieronder brengen wij de toespraak van de nieuwe consul, dhr. Laurent Trau:

“Het is voor mijzelf, ook namens mijn echtgenote, een grote eer om U hier in het consulaat van Israël te mogen verwelkomen, op de plaats waar mijn vader professor Rene Trau zijn voormalige oogartsenpraktijk had.

Advertentie

Mijn voorganger ereconsul baron Henich Apfelbaum heeft zich jarenlang ingezet voor de relaties tussen de Joodse Staat en Vlaanderen, ik wil hem hier even gedenken. Ik wil ook de nagedachtenis van opperrabijn Lieberman eren. Ik heb nog het geluk gehad kort voor zijn overlijden de mezoeza aan de deur van het consulaat door hem te laten zegenen.

Beste Emmanuel, (ambassadeur van Israël, Emmanuel Nachshon, nvdr), gedurende de voorbije vier jaar van uw missie in België – waarvan er twee werden gekenmerkt door de covidpandemie – heeft u meer kunnen doen voor de betrekkingen tussen Israël en België in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder dan vele van uw voorgangers. Het is niet altijd gemakkelijk om de vertegenwoordiger van Israël in België te zijn, maar het is een evenwichtsoefening die u meesterlijk hebt volbracht. Wij wensen u veel succes in Israël waar u hoge functies bekleedt en wij betreuren nu reeds uw nakende vertrek. Maar ik ben er zeker van dat u ons van tijd tot tijd in Antwerpen zal komen bezoeken.

Aan Zijne Excellentie, de Amerikaanse ambassadeur Michael Adler: “ik heb gehoord dat Israël uw keuze  bij uitstek was, maar laat me u zeggen, België zal geen teleurstelling zijn. Daarenboven, vandaag kan u zich al een beetje in Israël wanen. Wij heten u welkom mijnheer de ambassadeur en zijn zeer vereerd het voorrecht te hebben u al bij uw eerste bezoek aan Antwerpen te mogen begroeten. Aan Z.E. Mohammed Ameur, vertegenwoordiger van ZM de Koning van Marokko in België: het is een waar genoegen u hier vanavond te mogen ontvangen. Ik hoop binnenkort een bezoek te kunnen brengen aan uw mooie land, dat mijn vrouw goed kent omdat zij het met haar ouders bezocht. Mijn goede vriend ambassadeur Tamas Kovacs, ambassadeur van Hongarije: welkom. Ik heb nog niet het voorrecht gehad om uw mooie land te bezoeken, maar het staat ook op mijn bucketlist van te bezoeken plaatsen.

Dames en heren, beste vrienden. Het takenpakket van een ereconsul is veelzijdig en bevat zowel economische, politieke als culturele taken. De Israëlische economie wordt gekenmerkt door creativiteit en dynamisme. Israël is een belangrijk afzetmarkt voor Vlaanderen. Denk maar aan de Antwerpse diamantnijverheid, de druk bevaren zeeroute tussen de Israëlische havens van Haifa en Ashdod en de haven van Antwerpen. Het is dan ook mijn privilege om deze uitgebreide economische banden verder te mogen versterken.

Ik denk aan de creatieve agrarische sector, aan de voortrekkersrol op het vlak van  zonne-energie. Aan de ontzilting van het zeewater waarmee men de woestijn laat bloeien. Of aan de KKL, het eerste fonds ter wereld voor natuurbehoud en ga maar verder. Het dynamische Israël kenmerkt zich door en staat bekend voor zijn topuniversiteiten, de beste gezondheidszorg van het Midden-Oosten en zijn hightechsector

Politiek denk ik terug aan het staatsbezoek van de president van Israël aan Antwerpen in 2016. Ik wil mij inzetten om een bezoek van president Isaac Herzog aan onze stad nog dit jaar mogelijk te maken. De Abraham-akkoorden hebben de hele regio een reuzestap dichter bij de vrede gebracht. Vandaag schatten we ook hier, in hartje Europa, het belang van een vredevolle samenleving tussen buurlanden nog hoger in.

Op cultureel vlak wil ik de samenwerking tussen musea in Vlaanderen uitbouwen. Daarbij denkend aan een samenwerking tussen het vernieuwde Koninklijk museum voor Schone Kunsten en de talrijke Israëlische musea.  Ook  Opera en Ballet Vlaanderen zouden een samenwerking kunnen uitwerken met de Israëlische danscompanies en met orkesten zoals het wereldberoemde Israel Philharmonic Orchestra.

Advertentie

Ten slotte kan iedere Israëlische staatsburger hier komen aankloppen als hij hulp nodig heeft. Voor alle duidelijkheid consulaire diensten zoals het vernieuwen van paspoorten vallen daar niet onder.

Laat mij eindigen met een dankwoord aan  mevr. Piny Weinberger, die me zal bijstaan in het consulaat. Dank aan haar en het ganse team voor het organiseren van deze avond.”