Antwerps burgemeester De Wever bezoekt Joodse gemeenschap New York

Tijdens een meerdaags bezoek aan de Verenigde Staten, heeft N-VA-voorzitter en burgemeester van de stad Antwerpen, Bart De Wever een bezoek gebracht aan de Joodse gemeenschap in New York, meer specifiek bij Chabad in Brooklyn en Crown Heights.

Op het programma stond een bezoek aan het hoofdkwartier (World Headquarters) van de instelling evenals gesprekken over de huidige staat van Joodse gemeenschappen over heel de wereld (Chabad is wereldwijd actief). Ook de strijd tegen antisemitisme en het vrijwaren van fundamentele vrijheden stonden op de agenda.

Aan Joods Actueel verklaarde Bart De Wever: “Antwerpen heeft een grote en belangrijke joods-orthodoxe gemeenschap, de Chabad-beweging maakt daar substantieel deel van uit. Tijdens mijn bezoek aan New York leek het mij opportuun om de wortels van deze beweging te doorgronden met een bezoek aan hun HQ, te 770 Parkway, Brooklyn”.

Rabbi Schneersohn 

De Wever: “We kregen een beklijvende rondleiding in ‘770’ (de naam van het gebouw, nvdr.) door rabbi Mendel Sharfstein. Vooral het aanhoren van het levensverhaal van rabbi Menachem Mendel Schneersohn (de oprichter van de beweging, nvdr.) in zijn werkruimte en daar deelnemen aan het gebed grepen me erg aan. Om het inzicht in de gemeenschap te vergroten en samenwerking te versterken werd het bezoek verdergezet met een open en constructief gesprek.”

Advertentie

Analogie met Antwerpen

De Wever: “De analogie tussen de verschillende joodse gemeenschappen in New York City en Antwerpen is evident, zij het op kleinere schaal. Het joodse (religieuze) leven is deel van het Antwerpse DNA. Ik zal er als burgemeester alles aan doen om deze te waarborgen in welvaart en veiligheid.”